Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Det här gör Nässjö kommun:

Nässjö kommun har en vatten- och avloppsplan (VA-plan) som uppdateras varje mandatperiod. VA-planen beskriver hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas i de olika delarna av kommunen. Planen anger bland annat vilka åtgärder som planeras för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, i vilka områden som allmänt vatten och avlopp behöver byggas ut och hur områden med enskilda vatten- och avloppsanläggningar ska hanteras.

Det kommunala bolaget Nässjö Affärsverk AB, som är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, investerar årligen i förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet.

Samhällsplaneringskontorets miljöenhet utövar tillsyn samt ger råd och information om enskilda avlopp. Så gott som alla enskilda avlopp i kommunen har inventerats. En stor del av de brister som upptäcktes vid inventeringen har åtgärdats.

En process pågår för att lösa ömsesidiga reservvattentäkter för Bodafors och Nässjö stad.

Det här kan du göra själv:

  • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
  • Samla regnvatten i tunnor för att vattna rabatter och gräsmatta med. Det vattnet är dessutom syrerikare.
  • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
  • Diska inte under rinnande vatten och kör bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla.
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
  • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter.
  • Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och medicin i toaletten.
  • Tvätta bilen vid anläggningar som renar och återanvänder tvättvattnet. Om du tvättar hemma – använd miljövänliga medel och placera bilen där vattnet kan filtreras genom jorden, till exempel på en gräsmatta.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.