Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Fördjupad översiktsplan Forserum - samrådsförslag

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för Forserum. Samrådet pågick under perioden 31 oktober 2022 - 15 januari 2023, kommunen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter och revidera planförslaget.

Den fördjupade översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen i Forserum. I planen görs utpekanden avseende bland annat var nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras. Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är vägledande i många beslut angående Forserums framtida utveckling.

Översiktsplanen består av tre delar; planförslaget, planeringsunderlaget och miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget redovisas bland annat de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör avseende framtida mark- och vattenanvändning. I planeringsunderlaget finns det underlaget som legat till grund för de utpekanden och ställningstaganden som görs i planförslaget samlat. Konsekvensbeskrivningen, som även innehåller en miljökonsekvensbeskrivning redogör för de konsekvenser som den fördjupade översiktsplanen kan antas medföra.

Översiktsplanens samrådsversion


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.