Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Herden 16 med flera

Översiktskarta som visar planområdets läge i Bodafors.

Pågående detaljplanearbete

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Herden 16 samt del av fastigheten Bodafors 4:1 i Bodafors. Planområdet är beläget i den norra delen av Bodafors tätort, strax norr om Emåskolan och Skogsborgs äldreboende. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra uppförandet av en ny förskola inom fastigheten Herden 16.

Detaljplanen upprättas med standardförfarandeoch har tidigare varit på samråd under perioden 3 – 31 maj 2024. Ett samrådsmöte hölls även i Bodafors östra förskola den 22 maj. Samhällsplaneringskontoret arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter och revidera planförslaget.

Samrådshandlingar

Plankarta Herden 16.pdf Pdf, 318.8 kB.
Planbeskrivning Herden 16.pdf Pdf, 2.3 MB.
Undersökning om miljöpåverkan Herden 16.pdf Pdf, 213.4 kB.

Underlagsmaterial

Markteknisk undersökningsrapport Herden 16.pdf Pdf, 4.8 MB.
Miljöteknisk markundersökning Herden 16.pdf Pdf, 3.2 MB.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Översiktskarta som visar planområdets läge i Bodafors.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.