Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ledningsgrupp lokförare

Ledningsgruppens representanter för lokförare.

Robert Blomberg, Götalandståg AB
Margareta Carlsson, Solberga station AB
Sven Engquist, Nordic Re-Finance AB
Pia Lindström, SJ Krösa
Rickard Lundqvist, SJ Krösa
Johnny Lüppert, TCC
Viktor Mörnefält, Green Cargo AB
Robin Nyberg, Green Cargo AB
John Vilhelmsson , CFL Cargo
Mikaela Schön, CFL cargo
Monica Vinblad, VR Sverige AB
Philip Knezovic, TX Logistik
Bo Schmidt Nielsen, Deutsche Bahn
Jonas Karlsson, Nässjöakademin utbildningsledare
Thomas Gustafsson,
Nässjöakademin utbildningsledare
Lars-Åke Hedman, Nässjöakademin (ordförande)
Abbe Palmqvist,
Nässjöakademin studeranderepresentant LOK23
Björn Olsson,
Nässjöakademin studeranderepresentant LOK23
Torbjörn Trägårdh, Nässjö Kommun

Vill du veta mer?

Läs mer om ledningsgruppens uppgifter,
Vad gör en ledningsgrupp?

Presentation av ledamöter ledningsgrupp lokförare

Här kan du läsa mer om ledamöterna som representerar arbetslivet i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare.

Bild på Margareta Carlsson.

Margareta Carlsson, Solberga station AB

- Jag arbetar som VD för Solberga station AB som är ett expertkonsultföretag i järnvägsbranschen.Utöver att leda företaget så arbetar jag som managementkonsult och ICF Professional Certified Coach, och i de rollerna utbildar, utreder och coachar jag på temana ledning, ledarskap, organisation och arbetsmiljö.

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- När det gäller ledningsgruppen för LOK så har jag valt att delta i den då kompetensutveckling är viktigt och en vital del i att hålla järnvägsbranschen stark. Om jag kan påverka positivt på det området så vill jag gärna göra det. Jag tror mig kunna bidra med sådant som är inom min expertis kring ledning, ledarskap och människan, utöver kunskap om järnvägsbranschen. På det sättet kan jag bidra både till utbildningens upplägg och genomförande och till elevernas kompetens framåt.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Till eleverna vill jag skicka med detta: Den mänskliga faktorn är viktig oavsett vad man jobbar med. Du är den där mänskliga faktorn. Att reflektera över egen tolkning, eget ansvar och egen kommunikation för att ständigt utvecklas även på dessa områden är viktigt, både för prestation och trivsel. Det är ett både viktigt, ansvarsfullt och roligt yrke du är på väg ut i och jag önskar dig all lycka till!

Bild på Margareta Carlsson.

Birgitta Thorslund, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

- Jag är forskningsledare på VTI inom gruppen förare och fordon. Min expertis är användning av simulatorer för bedömning, träning och utbildning. Min erfarenhet från järnvägsbranschen är uppbyggd via olika forskningsprojekt både kring föraren (förarbeteende, säkerhet och kapacitet) och passagerarna (passagerarkomfort).

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Jag blev inbjuden då jag koordinerar TUFFA, utvecklingen av våra tågsimulatorer.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Öva mycket i simulatorn, både själv och tillsammans med andra och ställ många frågor.

Bild på Margareta Carlsson.

Aziz Kurt, SJ Krösa

- Jag är gruppchef för lokförare på SJ Krösa. Är förre detta lokförare med bibehållen kompetens.

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Att sitta med i ledningsgruppen är en självklarhet eftersom vi anställer en stor del av eleverna som går på utbildning. Jag vill vara med och lyfta de frågor som är viktiga för lokföraryrket och ta del av utbildningens innehåll.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Ta vara på LIA-tiden, tanka av era handledare på allt ni kommer på. Välj om möjligt olika LIA-platser för att bli bekant med gods, växling och persontåg. Det blir då lättare att välja framtida arbetsplats.

Bild på Margareta Carlsson.

Robert Blomberg, SJ Götalandståg AB

- Jag heter Robert Blomberg och är anställd som instruktionsförare på ett dotterbolag till SJ AB som heter SJ Götalandståg AB. Stationeringsorten är Falköping. Min bana inom järnvägen började år 2002 som lokförare på TGOJ Trafik/ GreenCargo i Eskilstuna, år 2005 blev jag instruktionsförare, och senare lärare på TCC i Hallsberg. År 2012 började jag på SJ Götalandståg AB.

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Jag har en lokal förankring till båda stationeringsorterna Nässjö och Falköping med de körlärare som finns där. Jag försöker ha så mycket kontakt med körlärarna och deras elever som möjligt under LIA-perioderna, men normalt kommer vi instruktionsförare in i företagsutbildningen när förare blivit nyanställda.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Var engagerad och närvarande under utbildningen eftersom det är svårt att i efterhand läsa in kurser man missar. Under Lia-perioderna hos företagen är det viktigt att visa engagemang.

Bild på Margareta Carlsson.

Birgitta Thorslund, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

- Jag är forskningsledare på VTI inom gruppen förare och fordon. Min expertis är användning av simulatorer för bedömning, träning och utbildning. Min erfarenhet från järnvägsbranschen är uppbyggd via olika forskningsprojekt både kring föraren (förarbeteende, säkerhet och kapacitet) och passagerarna (passagerarkomfort).

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Jag blev inbjuden då jag koordinerar TUFFA, utvecklingen av våra tågsimulatorer.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Öva mycket i simulatorn, både själv och tillsammans med andra och ställ många frågor.

Bild på Margareta Carlsson.

Viktor Mörnefält, Green Cargo

- Jag började på Green Cargo 2008 som radioloksoperatör och jobbade på växlingen i ca 5 år. Efter detta så gick jag en intern uppgraderingsutbildning till lokförare och jobbade som detta fram till 2019. Sedan dess så har jag varit gruppchef för Green Cargo Nässjö.

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Det är en stor förmån att få sitta med i ledningsgruppen. Att kunna påverka vad som ska vara med i utbildningen och vad man ska lägga fokus på. Samt att få veta hur eleverna upplever sin LIA.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Var lyhörd och ta till er så mycket som möjligt av vad era handledare lär ut. Ta det lugnt och chansa aldrig.

Bild på Margareta Carlsson.

Monica Vinblad, Arriva Östgötapendeln AB

- Monica Vinblad, bor i Tranås och jobbar som enhetschef lokförare på Arriva Östgötapendeln AB i Mjölby. Jag gick utbildningen till lokförare och var klar 1986. Har jobbat som lokförare på SJ, BK Tåg och BSM Järnväg, har även jobbat som personalplanerare, trafikchef och personalansvarig.

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Det är viktigt att någon hos järnvägsföretagen engagerar sig i utbildningen för lokförare, vi kan genom vår erfarenhet och kunskap förmedla den till skolan och eleverna. Vi tar emot LIA-elever som vi kanske anställer och genom engagemang knyter vi band till både skolan och eleverna.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Var närvarande och ta till dig all kunskap du kan, gör din LIA hos olika järnvägsföretag så du får prova både gods- och persontrafik. Var aktiv på din LIA så du lär dig så mycket som möjligt och förhoppningsvis får du prova olika fordon, så du vet var du helst vill jobba som lokförare.

Bild på Margareta Carlsson.

John Vilhelmsson, CFL cargo

- Tvåbarnsfar med hus och familj i Alingsås. Lokförare sedan 2008 där grundutbildningen skedde i SJ:s regi, med senare erfarenhet från både persontrafik och godstrafik. Arbetar idag som lokförare, instruktör och säkerhetskoordinator på CFL cargo.

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Järnvägen är en fascinerande process där mycket av ansvaret för helhetens funktion ligger på individnivå. Mot den bakgrunden är det en fantastisk möjlighet att kunna delta i utformning och administration av det fundament som utbildning utgör.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Lyssna och ta in. Anteckna för framtida referenser. Möt förarna och ta del av deras erfarenheter, förstå att dessa kan skilja sig åt och ta med detta till klassrummet och diskutera där. Din instruktör är den som bäst förklarar skillnader i tillämpning

Bild på Margareta Carlsson.

Robin Nyberg, Green Cargo

- Arbetar som gruppchef i Nässjö vilket även innefattar Jönköping och Boxholm. Mina erfarenheter från järnvägen är de två åren i nuvarande roll. Tidigare i arbetslivet har jag jobbat inom processindustri.

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Att sitta med i ledningsgruppen är ett ärofyllt uppdrag. Att få möjlighet att utveckla och påverka utbildningen i rätt riktning. Att få input från eleverna hur LIA ute i verksamheten upplevs så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Var lyhörd, ställ mycket frågor. Var inte rädd för att ställa för mycket frågor eller ställa frågan igen. Ta alltid det säkra före det osäkra.

Bild på Margareta Carlsson.

Johnny Lüppert, TCC

-Jag bor Stockholm sedan 25 år tillbaka, men är uppväxt i Karlskoga. Jag är utbildad lokförare i grunden och har genom åren varit verksam inom olika områden som bl.a. TCC utbildar inom. Jag har haft en rad yrkesroller inom järnvägen utöver lokförare, så som Växlare (Hpbg), Planerare, Tågvakt, Kontrollant (jaga tjuvåkare), Transportledare, Lärare, Chef för lokförare, Utbildningsledare, Utbildningschef och nu Verksamhetschef.

Varför har du valt att engagera dig i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lokförare?
- Innan jag började arbeta på TCC, var jag chef på Arlanda Express och fick då uppgiften att vara företagets representant på KY/YH. Jag har alltid haft en drivkraft att ”mina” förare skulle ha den bästa kunskapen och ett driv att bygga på och förbättra sina kunskaper, för att bli säkrare i sig själv men också rent trafikalt. Kompetensförstärkning är en viktig del i en säker järnväg. Därför var och är det viktigt för mig att var del av lokförarskolorna och kunna vara delaktig i utvecklingen. Extra roligt är det att vara delaktig i Nässjö där TCC fått uppdraget att bedriva utbildningen tillsammans med Nässjöakademin. Jag tycker också att det är en väldigt bra ledningsgrupp som är nytänkande, drivande och engagerade.

Vilka råd vill du ge till våra studerande på utbildningen?
- Plugga, plugga, plugga och när du tycker att du är klar, så pluggar du lite till. Plugga inte för att klara provet utan plugga för det livslånga lärandet. Det är så man blir en duktig och säker lokförare.

Se LIA-perioden som en lång marknadsföringskampanj av dig själv. Be handledaren och råd vem du skall gå och prata med, för att få in en fot på företaget. Visa vem du är för de som rekryterar. Sist men inte minst - hel och ren och kom i tid!!!!!

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö
nassjoakademin@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.