Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Lokförare | 1 år, 220 YH-poäng

Vill du ha ett omväxlande yrke där du för människor närmare varandra och gods till rätt ställe? Som lokförare jobbar du i en servicebransch där resandet hela tiden ökar. Det är idag stor brist på lokförare i Sverige, vilket innebär att det finns goda möjligheter att få jobb.

Arbetsuppgifterna i yrkesrollen som lokförare varierar inom de olika företagen, från att enbart köra tåg till att ha mer flexibla arbetsuppgifter som växlare, radioloksoperatör m.m. Hos vissa arbetsgivare är man både lokförare och tågvärd. Lokföraryrket har i större utsträckning också blivit ett serviceyrke. Arbetstiderna som lokförare kan variera. Som lokförare på godståg kan du ofta få räkna med nattarbete och överliggning på annan ort, medan lokförare inom lokaltrafiken ofta jobbar dagtid.

För att passa som lokförare bör du vara serviceinriktad, ha ett säkerhetstänk och kunna fatta kloka beslut i oväntade situationer. Det är också en fördel om du är intresserad av teknik. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är ettårig och ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs som lokförare. 

Utbildningen till lokförare är framtagen i samarbete med järnvägsbranschen och innehållet är anpassat till järnvägsbranschens krav. Utbildningen är även anpassad till den nationella utbildningsplan som branschorganisationen Almega och branschföretagen tagit fram.

I järnvägsknuten Nässjö möts sex järnvägslinjer och flera av de stora tågbolagen har kontor här. Förutsättningarna är därför mycket goda att lära sig allt som yrkesrollen som lokförare kräver, både teoretiskt och praktiskt.

Praktik - Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen läggs upp i nära samverkan med näringslivet och teori varvas med praktik. Nästan hälften av utbildningen är därför förlagd ute på en arbetsplats sk Lärande i arbete (LIA) där du ges möjlighet till en första kontakt med framtida arbetsgivare. 

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. LIA:n är en viktig del av utbildningen då du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. LIA:ns placeringsort kan variera över hela Sverige beroende på branschens behov. Eventuella kostnader för resor och boende i samband med LIA:n betalas av den studerande. Det finns möjlighet att ansöka om stipendium via Aktiestinsen för kostnader relaterade till LIA:n. Eventuellt stipendium betalas ut efter utbildningen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper motsvarande förarbevis enligt EU:s krav. Utbildningen ger också kompetens inom områden som berör bromsprovare, bland annat signalgivare vid växling. 

Hur många får jobb?

Samtliga studerande som tog examen i december 2023 har fått jobb.

Studiestöd och examen

Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen.

Ansökan

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för utbildningsstart 2025 öppnar 5 februari 2024.

Granskning av lokförarutbildningen

YH-utbildningen till lokförare blev under våren 2021 kvalitetsgranskad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och fick högsta betyg. Myndigheten bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet. Läs kvalitetsgranskningen i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokförare, 1 år, 220 YH-poäng

 • LIA 1, 25 YH-p
 • LIA 2, 50 YH-p
 • LIA 3, 25 YH-p
 • Examensarbete, 5 YH-p
 • Farligt gods, 5 YH-p
 • Förarbevis, 15 YH-p
 • Föraren och informationsåkning, 7 YH-p
 • Infrastruktur 10 YH-p
 • Infrastruktur enligt det kompletterande intyget , 20 YH-p
 • Järnvägsteknik , 15 YH-p
 • Miljö, 3 YH-p
 • Regler och säkerhet, 15 YH-p
 • Regler och säkerhet för tågfärd och växling, 10 YH-p
 • Repetition och slutprov, 5 YH-p
 • Rullande material 10 YH-p

Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Lokförare, 1 år, 220 YH-poäng

Ansökan är öppen 5 februari-31 juli 2024 via Tieto,
Ansökan Lokförare, Tieto education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Terminstider för utbildningsstart 2025.

 • Termin VT25: 13 januari-4 juli 2025
 • Termin HT25: 4 augusti-12 december 2025

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.