Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Slutrapport om vattensituationen i Gisshult klar

Exempelbild

Den rapport som kommunen beställt av Sweco för att utreda vattensituationen i Gisshult är nu klar. Rapporten berör både klimatförändringar, Nässjös tillväxt och riksväg 40, men inget av detta bedöms vara den enskilda orsaken till problemen i Gisshult.

Istället verkar det vara naturen som strävar efter att återta sina ursprungliga domäner. I rapporten konstateras det att man redan i sjösänkningsbeslutet från 1913 beräknade att sjöns högsta maximala nivå kunde uppgå till 258 meter. Vid översvämningarna 2023 var sjöns högsta nivå 258,2 meter, vilket betyder att beräkningarna från 1913 fortfarande stämmer.

Om beslutet inte omprövats sedan 1913 – och inget tyder på det – vilar ansvaret för fortsatta åtgärder på sjösänkningsföretaget. En första åtgärd föreslås därför vara att återställa sjösänkningsföretaget till sitt ursprung.

Nässjö kommun ska ha ett uppföljande möte med Sweco i slutet på februari för att klargöra eventuella oklarheter i rapporten. Ett avslutande möte med stugföreningen kommer också att hållas under den närmaste tiden.