Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nässjö kommun upphandlar nya byggavtal

Exempelbild

Nässjö kommun väljer att häva befintligt kontrakt med det konkursdrabbade byggföretaget och gör flera nya upphandlingar för att avsluta de arbeten som inletts.

Nässjö kommun häver kontraktet med det konkursdrabbade byggföretaget och så snart hävningen är bekräftad kommer nya avtal att upphandlas. Upphandling görs för färdigställande av entreprenaderna i sin helhet, det vill säga de delar av projekten som var beställda men ännu inte påbörjade. För de delar som påbörjats, framför allt servicebyggnad och toaletter på Lövhult samt ombyggnationen av hus 1 på Nyhemsskolan, undersöker nu tekniska serviceförvaltningen möjligheten att direktupphandla en samordnad generalentreprenad.

När de nya upphandlingarna kan vara genomförda och hur tidplanerna påverkas är ännu så länge oklart.