Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Resultat av trygghetsmätning inom näringslivet

Exempelbild

Under hösten genomfördes en trygghetsmätning bland företagare i Nässjö kommun. Syftet med undersökningen var att få en bättre bild av hur den som driver ett företag i kommunen upplever förutsättningarna i relation till brottsutsatthet och otrygghet. Resultatet kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete och hjälper oss att planera och samordna lämpliga förebyggande insatser.

2 056 företagare fick möjlighet att besvara enkäten som skickades ut av Nässjö kommun i samarbete med Nässjö Näringsliv AB. 509 av företagarna har svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på nästan 25 procent. Det ska jämföras med en genomsnittlig svarsfrekvens på 20 procent. Svaren visar att företagarna i Nässjö känner sig precis lika trygga – eller otrygga – som i resten av landet.

– En del värden är till och med lite bättre än riksgenomsnittet. Men det spelar ingen roll hur andra har det. Vi kan inte luta oss tillbaka, utan måste jobba på att förbättra de förutsättningar som vi har här i Nässjö, säger Henrik Josefsson, säkerhetsstrateg i Nässjö kommun.

Resultatet visar att 57 procent uppger att de inte har drabbats av brott under det senaste året. Tre fjärdedelar uppger däremot att de under samma tidsperiod har upplevt otrygghet och oro för brott. Företagen oroar sig framför allt för den ekonomiska och materiella säkerheten, exempelvis stölder och inbrott. De brott som drabbar Nässjös företag mest är nedskräpning, skadegörelse, olaga intrång samt snatterier och stölder. När det kommer till stölder är det främst företag inom fastigheter, handel och fordon, transport och bygg som är utsatta. Av de företag som blivit utsatta för brott under det senaste året valde 53 procent att anmäla detta till polisen. Undersökningen visar dock att alla brott inte anmäls, då företagen inte har ansett att brottet har varit av tillräckligt allvarlig karaktär.

Som nästa steg i kommunens satsning på säkerhet skapas en ny säkerhetsenhet. Bildandet av den nya säkerhetsenheten har föranletts av ny lagstiftning som ställer krav på kommuners kartläggning och beredskap. Både resultatet av trygghetsmätningen mot näringslivet, men också den trygghetsmätning som genomfördes mot kommuninvånarna hösten 2022, kommer ligga till grund för säkerhetsenhetens brottsförebyggande arbete framgent. Framöver väntar också kvalitativa undersökningar i form av intervjuer.