Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ny metod ska hjälpa fler till arbete

Exempelbild

Tidigare i år beviljades Nässjö kommun projektpengar från Europeiska socialfonden för att arbeta med insatser för arbetslösa och unga i kommunen. Nu har arbetet med ”design thinking”påbörjats.

Projektet tar direkt avstamp i kommunens två fokusmål och går ut på att hitta individuella lösningar för personer som står långt från arbetsmarknaden genom att titta på deras egna drivkrafter.

Metoden kallas ”design thinking” och projektdeltagarna utgörs av personer som i dag har försörjningsstöd via socialförvaltningen.

Kommunen har beviljats 13 miljoner kronor under tre år för projektet, pengar som man ansöker om successivt allteftersom projektet fortskrider. En idé- och referensgrupp ska skapas tillsammans med andra aktörer i syfte att projektet ska möta arbetsmarknadens behov.

Projektet har fyra huvudmål; att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska närma sig egen försörjning, att utveckla nya metoder för att fler – framför allt kvinnor – ska komma i arbete, att minska antalet elever som inte fullföljer sin grundskole- eller gymnasieutbildning samt öka tillgängligheten till språk och kultur och minska utanförskapet.