Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nya medborgarlöften undertecknade

Exempelbild

Idag undertecknades medborgarlöften för 2023–2024 av Mathias Ljung, tillförordnad lokalpolisområdeschef och Sara Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö. Löftena fokuserar på trygghet, trafikmiljö och narkotikabrott.

Medborgarlöften är en samarbetsöverenskommelse mellan polis och kommun för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

2023 och 2024 ska man särskilt arbeta för att:

  • öka den upplevda tryggheten i centrala Nässjö
  • arbeta långsiktigt med en säker trafikmiljö i Nässjö kommun
  • att öka upptäckten av narkotikabrott, främst bland personer i åldern 21 år och yngre, med syftet att minskabruket av narkotika.

För att uppnå detta ska ett antal aktiviteter genomföras, bland annat trygghetsvandringar, trafikkontroller, riktade insatser mot narkotikabrott bland unga, trygghetsinventering på resecentrum samt arbete inom ramen för ”Unga i riskzon”-projektet. Polisen och kommunen stämmer av aktiviteterna två gånger per år.