Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, BMR Produkter AB

 BMR Produkter AB har inkommit till Miljöprövningsdelegationen med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan avser fortsatt täkt av torv inom fastigheterna Älgaryd 1:12, 1:14 och 1:16 samt Pustanäs 1:8 och 1:11 i Nässjö kommun.

Handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning i Linköping och hos aktförvararen, kanslienheten i Nässjö kommun, Rådhusgatan 28.

Lämna synpunkter

Vänd dig till Länsstyrelsen Östergötland med eventuella frågor och synpunkter.

Kontakt

Expandera Minimera

Lämna synpunkter

Länsstyrelsen Östergötlands enhet för miljöprövning i Linköping
010-223 50 00 (vxl öppet 8-16.30)
ostergotland@lansstyrelsen.se

För att ta del av handlingarna


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.