Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Erkaboskolan, resursskola 1-9

Välkommen till Erkaboskolan. Skolan är belägen i stadsdelen Runneryd och är en resursskola för elever i årskurs 1-9 som är i behov av särskilt stöd för att klara sin skolgång.

Skolan är uppdelad i två separata närliggande fastigheter där även kommunens centrala elevhälsa har sin hemvist.

Erkaboskolan har sitt upptagningsområde i Nässjö kommun. Skolan riktar sig specifikt mot elever i årskurs 1-9 som har ett omfattande behov av särskilt stöd för att uppnå läroplanens kriterier och mål. Det är en liten skola med anpassade lärmiljöer. Undervisningen bedrivs individuellt eller i mindre grupp.

Lärandet i skolan

Erkaboskolans mål är att, oavsett elevens förutsättningar, lägga en grund till ett livslångt lärande hos varje individ. Skolan utgår från en helhetssyn där målsättningen är att skapa lärmiljöer där personalen kan möta eleven utifrån dennes bakgrund, livssituation, mående, förmågor och kunskaper.

Erkaboskolan har en hög personaltäthet och personalen på skolan har en bred kompetens och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med speciella behov. Arbetet bygger på en tät relation med eleven och dennes vårdnadshavare för att på så sätt skapa en så trygg skolmiljö som möjligt med ett individuellt anpassat upplägg.

Ansökan

Ansökan till Erkaboskolan sker genom kontakt med rektor på elevens hemskola. Eleven kan bli inskriven på Erkaboskolan, eller fortsätta vara inskriven på sin hemskola och gå i särskild undervisningsgrupp på Erkaboskolan.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Erkaboskolan har möjlighet att erbjuda fritidsplats för de elever som är inskrivna på skolan.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lokal elevhälsa

Erkaboskolan har ett nära samarbete med kommunens elevhälsa där olika professioner finns som stöd vid behov av specifika insatser.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Erkaboskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Ingsbergsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.