Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Försäljnings- och serviceprogrammet

På Försäljnings- och serviceprogrammet varvas teori och praktik i karaktärsämnena. Vi arbetar till stor del i grupper för att praktisera samarbete och ta del av olika steg i grupprocessen. I samarbete med Ung Företagsamhet ges möjlighet att driva ett eget UF-företag.

Drömmer du om ett yrkesliv inom näringslivsbranschen som exempelvis säljare, marknadsförare och egenföretagare? På Försäljnings- och serviceprogrammet får du de baskunskaper som krävs för arbete inom försäljning och ekonomi. Kunskaper i entreprenörskap, marknadsföring, hållbarhet inom handeln, kommunikation, digital handel, och affärsutveckling är viktiga inslag i utbildningen. Vår målsättning är att du ska få insikter i företagandets och det moderna arbetslivets villkor. Du får även utveckla din förmåga att arbeta på ett kreativt och serviceinriktat sätt - både genom skoluppgifter och praktik.

På Försäljnings- och serviceprogrammet blir du butikssäljare. Här utvecklar du din förmåga som säljare, att arbeta kundorienterat och målinriktat. Du får kunskaper om marknadsföring och i att framställa informations- och reklammaterial för att exponera en vara på ett säljande sätt. Här får du grunderna i inköpsarbete i olika typer av företag och får planera säljkampanjer och marknadsundersökningar. Efter avklarad examen kan du exempelvis jobba som butikssäljare eller starta ett eget företag.

Truckkörkort

Inom ramen för ditt individuella valet har du chans att välja till kursen Interna transporter där du kan ta truckkörkort. Det ger större möjlighet till jobb inom logistik - direkt efter avklarad kurs.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Under dina tre gymnasieår har du minst 15 veckors APL. Då får du praktiskt tillämpa de kunskaper du fått i skolan och knyta kontakter med näringslivet.

Utlands-APL

Vi har ett samarbete med butiker och företag på Malta, där det finns möjlighet att göra sin APL i årskurs 3. Det görs genom EU-programmet Erasmus+.

Entreprenörskap och företagande - UF

Under tredje året får du möjlighet att använda dina kunskaper genom att starta ett företag som du, tillsammans med andra, driver under ett år. Går företaget bra tillfaller vinsten dig och dina UF-kollegor.

Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond

Elever som läser Försäljnings- och serviceprogrammet på Brinellgymnasiet har möjligheter att kontinuerligt söka stipendier ur denna fond för exempelvis fältstudier, studieresor för individer, grupper och/eller klasser samt startbidrag till UF.

Vidare studier

Förutom att programmet förbereder dig för yrkeslivet ger det även grundläggande behörighet till högskola. Till många universitets- och högskoleutbildningar krävs dock fler kurser än den grundläggande behörigheten. Det varierar beroende på vilken utbildning du söker. Exempel på utbildningar där Försäljnings- och serviceprogrammet ger en god grund är marknadsföring, säljsupport, butiksledare, affärsutvecklare med mera.

För mer information om yrken och karriärmöjligheter kan du besöka följande länkar:
www.karriarihandeln.se
www.svenskhandel.se

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap, 100 p
Personlig försäljning 1, 100 p
Servicekunskap 1, 100 p
Praktisk marknadsföring 1, 100 p
Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
Branschkunskap inom handel, 100 p
Handel och hållbar utveckling, 100 p
Information och kommunikation 1, 100 p
Inköp 1, 100 p

Programfördjupning
Försäljning och service

Administration 1, 100 p
Företagsekonomi 1, 100 p
Entreprenörskap och företagande, 100 p
Personlig försäljning 2, 100 p
Handel - specialisering, 100
Information och kommunikation 2, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
FSFOR - Försäljnings- och serviceprogrammet
IMVFS - Programinriktat val mot FS
IMYFS - Yrkesintroduktion riktat mot FS

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Bo Andersson
0380-51 87 82
bo.andersson@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Rektor
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.