Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Konkurs påverkar byggprojekt

Exempelbild

Det byggföretag som bland annat haft i uppdrag att bygga serviceanläggning och renovera motionsgården i Lövhult samt byggnation på Nyhemsskolan har begärts i konkurs. Det innebär att projekten kommer att försenas.

Konkursförvaltaren har meddelat att konkursboet inte kommer att inträda i några entreprenader eller färdigställa några byggen.

Nässjö kommun tittar just nu på olika möjligheter för det fortsatta arbetet med entreprenaderna. Sannolikt kommer arbetet att delas upp i två delar. Dels färdigställande av det arbete som pågår just nu och som i huvudsak omfattar servicebyggnad för camping i Lövhult samt skollokaler på Nyhemsskolan. Dels genomförande av de övriga uppdrag som byggfirman vunnit upphandlingen av.

Den uppkomna situationen kommer att påverka såväl pågående projekt som tekniska serviceförvaltningens arbete framåt en tid, och projekten kommer tyvärr att försenas.