Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vilka kriterier gäller?

Alla kan lämna in idéer om hur pengarna i en medborgarbudget ska användas.

För att din idé ska kunna gå att rösta på ska den handla om en aktivitet eller förbättring av den fysiska miljön i samhället.

Förslaget ska på olika sätt utveckla områdets:

  • Attraktivitet
  • Gemenskap
  • Förutsättningar för rörelserikedom

Med fysisk åtgärd menas att man förbättrar anläggningar i Bodafors, eller bygger nya. Det kan till exempel vara badbrygga, minibibliotek, trampolinpark, utescen, planteringar, bihotell, skulpturer eller belysning.

Med aktivitet menas något medborgarna kan göra tillsammans till exempel poesifestival, motionslopp, hackathon, skattjakt, filmkväll, utomhusbingo eller galamiddag.

För att idén ska godkännas för röstning måste den också:

  • Vara till för en bred målgrupp och kunna användas av så många som möjligt
  • Vara öppet för alla utan inträde.
  • Vara möjligt att genomföra samma år eller året efter
  • Lämnas in skriftligt till Nässjö kommun inom angiven tidsperiod och innehålla aktuella kontaktuppgifter.
  • Rymmas inom ramen för kommunallagen och andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra. Den får heller inte strida mot svensk lagstiftning, till exempel genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etc.

Du som lämnar in förslaget behöver också delta i bearbetningen av förslaget. Det kan röra sig om att komma med förslag på plats, ha synpunkter på val av utrustning och material eller att vara med och arrangera. Vi behöver din hjälp för att göra genomförandet så likt din idé som möjligt.

Vad får det kosta?

För att din idé ska vara genomförbar får den inte kosta mer än 200 000 kronor. Om det rör sig om en fysisk förbättring ska förslaget placeras på en allmän plats. Det ska också kunna skötas och underhållas långsiktigt. Det kan antingen vara en lokal förening eller Nässjö kommun som sköter om anläggningen. Nässjö kommun undersöker kostnad för skötsel innan röstning, om du inte själv redan vet.

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se