Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny
Nässjö

Bostadsområdet Södra Handskeryd, Nässjö

Södra Handskeryd är det senaste bostadsområdet som håller på att byggas i Nässjö stad. Området är beläget söder om nuvarande villabebyggelse i Handskeryd längst Isåsavägen och första etappen av den nya ringleden Södra vägen.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsprojekt för bostäder.
  • Bebyggelse: Villor, radhus, parhus, mindre lägenhetshus.
  • Områdets storlek: cirka 50000 kvadratmeter.
  • Byggstart: markarbetena påbörjade under sommaren 2020.
  • Villatomtsläpp sker under första halvåret 2021.

Området

Det nya villaområdet är en naturlig fortsättning på nuvarande villabebyggelse i Handskeryd. I samband med att Södra vägens sträckning mellan Kvarntorpet och Isåsa blir färdigställd blir områdets tillgänglighet god mot centrum och via ringleden.

Området erbjuder också närhet till natur, idrottsanläggningar, skola och förskola.

Stadens centrum är lätt åtkomligt med cykel, buss och bil. Bostadsområdet ligger även inom ett rimligt pendelavstånd till/från exempelvis Jönköping, Vaggeryd, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda. Området ska ha en ”grön” karaktär och ha en lugn trafikmiljö samt kunna erbjuda blandade hustyper och upplåtelseformer.

Villatomter

Nässjö kommun kommer under 2021 erbjuda cirka 20 stycken byggklara villatomter till försäljningen inom bostadsområdet Södra Handskeryd.

Vegetation, stubbar och stenar är borttagna och marken är utjämnad. Servispunkt för kommunalt vatten och avlopp finns i gatan, samt tillgång till el och fiber.

Mer information om bebyggelsegrad och utformning finns i gällande detaljplan.

Tomterna kommer i första hand fördelas enligt köplats i tomtkön, därefter i turordningen när respektive intresseanmälan kommer in.

Vill du ställa dig i tomtkö finns information och ansökan här,
Tomtkö, Nässjö kommun

Vill du se vilka tomter som finns kvar för dig att bygga på i området så hittar du det på Nässjökartan nedan.

Detaljplan för området

En lagakraftvunnen detaljplan är framtagen för området. Du hittar gällande detaljplaner på kommunens webb.
Gällande detaljplaner

Markanvisning byggherrar

Är du intresserad av att bygga i Södra Handskeryd besök sidan markanvisning eller kontakta samhällsbyggnadsavdelningen på Nässjö kommun.
Markanvisning

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Se var det finns lediga tomter
Nässjökartan
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.