Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för del av Spexhult 1:5

Pågående detaljplanearbete

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Spexhult 1:5. Planområdet ligger öster om Spexhultasjön, strax norr om Solbacka. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Detaljplanen var ute på samråd 8 september - 8 oktober 2022 och nu arbetar Samhällsplaneringskontoret med att revidera planförslaget och bemöta inkomna synpunkter.

Samrådshandlingar

Plankarta Spexhult 1 5.pdf Pdf, 378.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Spexhult 1 5.pdf Pdf, 917.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial

Undersökning om miljöpåverkan Spexhult 1 5.pdf Pdf, 196.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.