Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Borgen 1 och 2

Bild som visar planområdet sett från söder. Bilden visar gata, träd, himmel, stenar, grusväg och vägskylt.

Samråd detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för Borgen 1 och 2. Planområdet ligger på Ledet i östra Nässjö. Detaljplanen upprättas för att skapa planmässiga förutsättningar att bygga ett gruppboende genom att tillåta en större byggrätt än gällande detaljplan.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen och var ute på samråd under perioden 3 maj - 31 maj 2024. Nu arbetar samhällsplaneringskontoret med att revidera planförslaget och bemöta inkomna synpunkter.

Samrådshandlingar
Plankarta Borgen 1 och 2.pdf Pdf, 242.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Borgen 1 och 2.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial
Undersökning om miljöpåverkan Borgen 1 och 2.pdf Pdf, 210.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.