Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Klagomål och synpunkter, komvux

Enligt Skollagen 4 kap. 8§ ska det finnas skriftliga rutiner för hur man inom utbildningen hanterar synpunkter och klagomål.

Rutiner vid klagomål

Följande gäller vid klagomål inom Nässjö lärcenter:

  • Klagomål från elever/studerande lämnas till lärare på kursen/utbildningen klagomålet berör.
  • Klagomål på en lärare eller annan personal lämnas till rektor.
  • Klagomål på rektor eller rektors tjänsteutövning lämnas till chefen för vuxenutbildningen.
  • Klagomål på chefen för vuxenutbildningen lämnas till styrelsen för Nässjö lärcenter
  • Klagomål på styrelsen eller organisationen i stort lämnas till kommunstyrelsen.

Om du inte är nöjd med hur kommunen hanterat ditt ärende, vänder du dig till Skolinspektionen,
Missförhållanden i skolan, Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ditt klagomål utreds och inom 21 dagar ska du få besked om vad som hänt med ditt ärende och du får även besked när ärendet avslutats. Ditt ärende registreras alltid i diariet och utredningen dokumenteras.

Vill du lämna in ett klagomål anonymt, går det bra muntligt eller via brev, men då kan du inte få återkoppling på ditt ärende.

Kontakt Nässjö lärcenter

Expandera Minimera

Reception för komvux och sfi:
Besökstider:
Måndag och torsdag kl. 13-15
Tisdag kl. 10-12
Besöksadress:
Rådhusgatan 20, Nässjö

Telefontider studie- och yrkesvägledare:
Måndag och onsdag kl. 13-15
Torsdag kl. 10-12
0380-51 72 69

Administration:
0380-51 72 50
0380-51 72 74

Skolans adress:
Rådhusgatan 15, Nässjö

E-post:
larcenter@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.