Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ordningsregler

Målet med arbetsmiljöarbetet på Brinellgymnasiet är att skapa en bra studie- och arbetsmiljö, såväl fysisk som organisation och social. Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla som arbetar på Brinellgymnasiet, både för elever och för personal. För att alla ska få studie- och arbetsro och möjlighet till lärande har vi tillsammans upprättat ordningsregler som personal och elever ska följa och respektera. Dessa gemensamma ordningsregler kompletteras med regler och uppförandekoder i gruppen och i klassrummet.

Lagar, föreskrifter och ordningsregler som gäller i samhället gäller också på Brinellgymnasiet och därmed också påföljder enligt gällande lagar och förordningar. Alla Brinellgymnasiet regler och uppförandekoder utgår alltid från skolans gemensamma förhållningssätt:
- Respekt
- Ansvar
- Kunskap
- Trivsel

Disciplinära och särskilda åtgärder

Personal och ledning på Brinellgymnasiet agerar och vidtar åtgärder utifrån vilken eller vilka ordningsregler som bryts. När det gäller elever finns särskilda regler i skollagens 5 kap.

Bemötande

Alla elever och all personal tar tillsammans ansvar för att skapa en god arbetsmiljö där alla känner trygghet och trivsel. Detta innebär bland annat att:
- Alla former av kränkande behandling, hot eller våld är oacceptabelt beteende.
- Alla rasistiska, nazistiska eller andra våldsbejakande märken och symboler är förbjudna.

Förstörelse

En trevlig och fräsch arbetsmiljö har stor betydelse för allas trivsel. Inga former av skadegörelse eller nedskräpning tolereras.

Rökning och droger

Brinellgymnasiet ska vara helt drogfritt. Rökning, användning av alkoholhaltiga drycker, narkotikaklassade droger och dopingpreparat är förbjudet inom skolans område. E-cigarett och vejp jämställs som vanlig cigarett.

Närvaro

Det är obligatorisk närvaro på alla lektioner. Är du sjuk eller önskar vara ledig ska du anmäla det i förväg.

Fusk

Att fuska är att skaffa sig kortsiktiga och oförtjänta fördelar. Fusk accepteras inte.

Störande och farliga föremål

Lärare eller annan personal får omhänderta störande och farliga föremål och behålla dem tills åtgärder vidtagits.

Kontakt

Expandera Minimera

Gymnasiechef
Richard Weibull
0380-51 88 50
richard.weibull@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.