Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

TE4 Gymnasieingenjör – Projektering inom järnväg

Vill du ha ett omväxlande arbete inom en framtidsbransch? Utbilda dig till projektingenjör med inriktning järnväg genom ett fjärde år på Teknikprogrammet.

På Brinellgymnasiet kan du läsa en påbyggnadsutbildning om du har en godkänd examen från Teknikprogrammet. Året på TE4 ger dig en gymnasieingenjörsexamen. Efter utbildningen har du stora möjligheter att gå direkt ut i arbetslivet.

Järnvägsnätet i Sverige står inför många satsningar. Branschen efterfrågar fler personer med rätt yrkesskicklighet för att underhålla, modernisera och bygga ut järnvägen där gods- och persontåg ska förflyttas effektivt och klimatsmart. Projektingenjören är en av de viktiga kuggarna för att driva utvecklingen framåt.

Under Teknikprogrammets fjärde år får du kunskaper inom bland annat järnvägsteknik, projektledning, ekonomi och entreprenadjuridik. Vi ger dig rätt kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden inom framtidens järnvägsbransch!

Vad gör en gymnasieingenjör inom järnväg och anläggning?

I yrkesrollen arbetar du som i nära samarbete med platschefer, projektledare, arbetsledare och specialister. Du är delaktig i allt från upphandlingar till byggmöten. Arbetsuppgifter kan vara att säkerställa att projekt genomförs enligt gällande bestämmelser och lagar, ha koll på tid och kostnad, göra riskbedömningar och hitta lösningar. Du besitter tekniskt kunnande, planerar, gör uppföljning och är spindeln i nätet – såväl på kontoret som i spåret.

Du som går sista året på Teknikprogrammet är behörig att söka. Även du som har gått ut Teknikprogrammet sedan tidigare och fyller högst 22 det år som utbildningen startar, har möjlighet att söka och gå utbildningen.

För att bli antagen har du examen från Teknikprogrammet. Du som har godkända betyg från inriktningen hållbart samhällsbyggande är formellt behörig. Har du gått annan inriktning kommer dina betyg att valideras.

Vi ser gärna sökande från alla inriktningar.

Du blir redo för arbete inom järnvägsbranschen, hos entreprenadföretag, konsultföretag eller Trafikverket. I din yrkesroll arbetar du i nära samarbete med platschefer, projektledare, arbetsledare och specialister.

Utbildningsplan

Generella kunskaper, ingenjörsmässighet
Gymnasieingenjören i praktiken (GIP), 200 p
Byggprocessen, 100 p

Teknik och järnväg
Allmän järnvägsteknik, 100 p
Teknik - specialisering (banbyggnad), 100 p
Teknik - specialisering (el- och kontaktledning), 100 p
Teknik - specialisering (signalteknik), 100 p

Projektingenjörens specialiserade kunskaper
Byggprocessen, 100 p
Planering före byggstart, 100 p

Examensarbete, 100 p

APL, 10 veckor

Kontakt

Expandera Minimera

Rektor
Marcus Nordal
0380-51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.