Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anpassad skolform

Anpassad skolform är ett alternativ till elever som inte bedöms kunna nå upp till grund- eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. I Nässjö kommun ges undervisning på flera olika nivåer: Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och särvux. Dessutom finns fritidsgården Runnerydsgården.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola har två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Innan en elev kan börja måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till den anpassade grundskolans målgrupp. Anpassad grundskola finns på Åkerskolan 1-6 och Brinells högstadium 7-9. En elev i anpassad grundskola kan vara integrerad i vanlig grundskola. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men eleven undervisas och bedöms utifrån kursplaner för anpassad grundskola.

Anpassad gymnasieskola

Alla elever som fått sin utbildning i anpassad grundskola erbjuds utbildning på anpassad gymnasieskola. Det finns två inriktningar. Nationellt och individuellt program. Anpassad gymnasieskola finns på Brinellgymnasiet.

Särvux, vuxenutbildning

Undervisning i särvux finns för den som vill uppehålla och förbättra sina kunskaper efter anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Fritidsgården Runnerydsgården

Efter skoldagens slut erbjuds elever över tolv år fritidsverksamhet på fritidsgården Runnerydsgården (korttidstillsyn enligt LSS lagen). Runnerydsgården har öppet även under lov och feriedagar.

Kontakt

Expandera Minimera

Samordnare anpassad skolform
Eva Godrén
0380-51 81 02
eva.godren@nassjo.se

Rektor Åkerskolan
Frida Nässelblad
0380–51 84 70
frida.nasselblad@nassjo.se

Rektor Brinells högstadium, anpassad gymnasieskola och LSS-fritids
Pernilla Swahn Heikkinen
0380–51 82 86
pernilla.swahn-heikkinen@nassjo.se

Verksamhetschef
Lina Rancinger
0380–51 72 21
lina.rancinger@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.