Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anpassad skolform

Anpassad skolform är ett alternativ till elever som inte bedöms kunna nå upp till grund- eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. I Nässjö kommun ges undervisning på flera olika nivåer: Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och särvux. Dessutom finns fritidsgården Runnerydsgården.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola har två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Innan en elev kan börja måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till den anpassade grundskolans målgrupp. Anpassad grundskola finns på Åkerskolan 1-6 och Brinells högstadium 7-9. En elev i anpassad grundskola kan vara integrerad i vanlig grundskola. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men eleven undervisas och bedöms utifrån kursplaner för anpassad grundskola.

Anpassad gymnasieskola

Alla elever som fått sin utbildning i anpassad grundskola erbjuds utbildning på anpassad gymnasieskola. Det finns två inriktningar. Nationellt och individuellt program. Anpassad gymnasieskola finns på Brinellgymnasiet.

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå

Komvux som anpassad utbildning finns för dig som vill uppehålla och förbättra dina kunskaper efter anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.
Lärvux

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet enligt §9:7 (LSS)

Ungdomar över 12 år kan vara på fritidsverksamhet före och efter skolan om föräldrarna arbetar eller studerar. Du kan även vistas där under skollov och studiedagar.

Korttidstillsyn kan ges fram till och med avslutade gymnasiestudier.

Verksamheten finns på Erkaboskolan (tidigare Runnerydsgården).
Långgatan 74
571 36 Nässjö

Här kan du läsa mer om förutsättningar för att ha rätt till insats enligt LSS,
Insatser enligt LSS.

Kontakt

Expandera Minimera

Samordnare och enhetschef för anpassad grundskola och LSS-fritids
Eva Godrén
0380-51 81 02
eva.godren@nassjo.se

Rektor för anpassad grundskola åk 1-9 Åkerskolan och Brinells högstadium
Frida Nässelblad
0380–51 84 70
frida.nasselblad@nassjo.se

Rektor för anpassad gymnasieskola åk 1-4 Brinellgymnasiet
LiseLotte Thure
0380-51 80 59
liselotte.thure@nassjo.se

Verksamhetschef
Lina Rancinger
0380–51 72 21
lina.rancinger@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.