Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Brinells högstadium, 7-9

Brinells Högstadium är en grundskola med cirka 360 elever i årskurs 7–9 inklusive anpassad grundskola. Här utbildar vi ungdomar och bygger en grund för framtiden tillsammans.

Skolan ligger i Runnerydsområdet i Nässjö kommun, nära simhallen och kulturhuset Pigalle. Lokalerna är ljusa, har fyra våningsplan och varje klassrum är utrustad med ny digital teknik. Här finns 15 klasser i grundskolan och 2 klasser i anpassad grundskola. Varje klass har 22-24 elever.

Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Brinells Högstadium ska vara.

Lärandet i skolan

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trygghet, delaktighet och ett öppet klimat. På Brinells Högstadium får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att barnen ska ha en bra vardag. I alla årskurser finns elevråd där eleverna själva kan påverka beslut som gäller dem. Våra ledord är trygghet, ansvar och respekt.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom bland annat klassråd och elevråd.

Varje år genomförs en trivselenkät som ger underlag för aktuella åtgärder i arbetet mot kränkningar och diskriminering.

Brinells Högstadium har ett föräldraråd där varje årskurs representeras. Samråd för vårdnadshavare är ett forum för information, inflytande och samråd i övergripande och strategiska frågor kring elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Samrådet träffas två gånger per termin. Till samråd är vårdnadshavare välkomna med synpunkter och idéer som kan förbättra och stärka verksamheten.

På Brinells Högstadium strävar vi efter att ge eleverna kunskap och färdigheter, men också förbereda dem för framtidens yrkesliv. Det gör vi genom att samarbeta med det lokala näringslivet. Genom olika aktiviteter och företagsbesök kommer eleverna få möjlighet att träffa yrkesverksamma inom olika arbetsområden.

Extra studietid: måndagar klockan 08.00-09.00 och 15.30-16.30 i sal 2264.
Läxhjälp: torsdagar klockan 15.30-16.30 (våning 4).

På Brinells Högstadium arbetar vi under läsåret med ett utbildningsprogram som heter Mentorer i våldsprevention. Programmet syftar till att stärka tryggheten för alla elever på skolan,
Mentorer i våldsprevention, MPV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Itslearning

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen itslearning och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, följa inlämningsuppgifter med mera. För att logga in väljer du Skolfederation och sedan BankID,
Logga in, Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan arbetar tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

På Brinells Högstadium ska ingen elev bli utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. På skolan har vi ett trygghetsteam bestående av kurator, lärare och fritidsledare. Trygghetsteamet är en viktig del i arbetet med att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och lärare. Som elev kan du alltid vända dig till trygghetsteamet.

Lokal elevhälsa

Brinells Högstadiums elevhälsoarbete leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och specialpedagog. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Brinells Högstadium har även ett Resurscentrum där speciallärare, elevassistenter och socialpedagoger erbjuder elever extra anpassningar och särskilt stöd.

Vid behov finns även tillgång till professioner som ingår i det centrala elevhälsoteamet.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Brinells högstadium. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Brinellgymnasiets kök. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.