Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Hjälp och stöd från kommunen

Kommunens verksamheter har möjlighet att hjälpa barn och unga som mår dåligt på olika sätt.

Dyslexi

I kommunen finns ett specialpedagogiskt team som du kan komma i kontakt med via elevhälsan.

Mobbing och kränkande behandling

Inom grundskolan och gymnasiet har varje skola en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kontakta personalen på din skola för att få råd och stöd.

Problem i skolan

Varje skola har ett elevhälsoteam knutet till sig som har i uppdrag att upptäcka och stödja elever som har det svårt i skolan av olika anledningar. Kontakta personalen på din skola för att få råd och stöd

Skolfrånvaro

Varje skola har ett elevhälsoteam knutet till sig som har i uppdrag att upptäcka och stödja elever som har det svårt i skolan av olika anledningar. Kontakta personalen på din skola för att få råd och stöd

Ilska och utbrott, kris i livet, stress

Hos elevhälsan finns hjälp att få i frågor som rör elevers hälsa.  Du kan också vända dig till socialtjänsten för rådgivning och begränsade stödinsatser. Vid mer omfattande krissituation kontaktar du socialtjänstens mottagningsgrupp eller SOS Alarm, tel. 112.

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Flera olika kommunala verksamheter erbjuder rådgivning och konkreta hjälpinsatser. Man kan också vända sig till Ungdomsmottagningen eller Öppen mottagning Ung med frågor om alkohol och droger.

Funktionsnedsättning

Kontakta funktionshinderomsorgen om du vill veta mer om hur kommunen kan stötta dig.

Brister i föräldraskap

Du kan vända dig till socialtjänsten för rådgivning och enklare stödinsatser. Är situationen allvarligare kan du ansöka om hjälp eller anmäla om ett barn misstänks fara illa.

Dödsfall

Du kan vända dig till socialtjänsten eller överförmyndaren för rådgivning och stöd kopplat till dödsfall.

Ekonomiska problem

Har du svårt att försörja dig kan du ansöka hos socialtjänsten om att få försörjningsstöd.

Kriminalitet

Socialtjänstens mottagningsgrupp hanterar frågor gällande barn och ungas kriminalitet.

Sexuella övergrepp

Det finns hjälp och stöd att få för barn och unga som utsätts för sexuella övergrepp. Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp.

Skilsmässa

Föräldrar kan få hjälp att undvika skilsmässa genom familjerådgivning. Vid skilsmässor kan familjerätten ge hjälp och stöd att komma överens och planera kring boende och umgängen genom samarbetssamtal.

Våld och övergrepp

Det finns hjälp och stöd att få för barn och unga som utsätts för våld och övergrepp. Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.