Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Sporthallar!

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej!
Som ledare i Nässjö innebandy,får man se många hallar i stora som små orter. I Nässjö är vi verkligen i behov av nya sporthallar,var senast i Habo i går. De har tre hallar ihop byggda projekterat för 2 till nya hallar! Det är 11500 invånare i Habo ! Vetlanda har fina hallar,Eksjö har det med Jönköping förstås ,Huskvarna. Ja listan kan göras oändlig, förstår ni att detta påverkar barn och ungdomars intresse för idrott,så mycket frågor om varför vi har så dåliga hallar! Finns det verkligen inga framtids visioner i denna kommun!
Man vill väl ge rätt förutsättningar att lyckas,det har vi inte i föreningslivet i Nässjö! Det måste faktiskt bli en ändring på att spara på det som är viktigt,våra ungdomar- vår framtid!
Hälsningar Wire

Signatur: Wire

Svar från Socialdemokraterna

Tack för din fråga.
Behov av såväl skolor, förskolor, boenden och idrottsanläggningar finns också på vägsidan finns behov.
I budget 19 och plan för 20 och 21 finns ett uppdrag till Kultur och Fritid samt Tekniska att ta fram underlag för en sporthall.
När vi tar en investeringsbudget så ska dessa objekt också finansieras. Det är också att ta ansvar för våra barn och unga.

Besvarad 29 oktober 2018 av Anna-Carin Magnusson, S

Svar från SAFE

Ja, det kan nog behövas fler hallar. Senaste hallen var väl den vid Brinellgymnasiet. Sparat har vi inte gjort i så måtto att vi tagit bort hallar, utan det är väl så att det inte byggts fler. Jag är väl medveten om att antalet barn ökar och då måste sporthallar ses som en del i skolutbyggnaden. Det som tagit allt utrymme i stort sett är att bygga skolor. Som du vet har vårt parti haft en något annan syn. Det är dock klart att det behöver byggas/renoveras skolor.
I dagsläget har inte SAFE några planer på att föreslå fler hallar. Vi ska dock lägga vårt budgetförslag om en månad till fullmäktige.

Besvarad 29 oktober 2018 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Miljöpartiet

Hej,
jag förstår din frustration över hur läget är just nu. Vi har många skolor och dess gymnastikhallar som skulle behöva en ansiktslyftning. Det som är mest akut just nu är en ny sim-och sporthall. Detta kommer vi att stödja fullt ut. Anci Magnusson skrev tidigare hur processen ser ut i denna fråga. Många barn och ungdomar i olika idrotter kan glädjas över denna framtida satsning.

Besvarad 29 oktober 2018 av 2018-10-29 Etelka Huber

Svar från Moderaterna

Hej och tack för din fråga!
Vi är fullt medvetna om behovet och skulle gärna säga ja direkt.
Nu är det ju så att det behövs många investeringar i förskola, skola, äldreboenden och nya bostadområden. Då måste man välja vad som ska göras först och vad som får vänta. Vi kan inte låta elever i förskolan/skolan vara utan lokaler. Nya bostadsområden behövs också. Äldre och funktionsshindrade behöver nya boende.
Så om det måste byggas nya hallar måste man välja vad som ska få vänta några år. Vad är då dit förslag??
Ska eleverna stå utan klassrum, eller ska äldre stå utan lämpliga bostäder ja tyvärr ser verkligheten ut så.
Jag tycker att dagens prioritering är rätt även om jag önskade att vi hade mer pengar så att vi kunde bygga hallar också.

Besvarad 29 oktober 2018 av Anders Karlgren

Svar från Liberalerna

Vi är medvetna om att behovet är stort. Ny budget skall läggas, men i nuläget, med kommunens svaga ekonomi, ser jag ingen lösning under de första åren.
Vi får avvakta den kommande utredningen beträffande sporthallar.

Besvarad 31 oktober 2018 av Kjell Skålberg

Svar från Kristdemokraterna

Hej.
Framtidsvisioner saknas inte.

Men ekonomiska prioriteringar är viktigt

Vi behöver använda våra resurser klokt.
Ny sporthall vore spännande, men det är fler investeringar som behöver göras.


Men som sagt Visioner saknas inte.

Besvarad 1 november 2018 av Laila Norss KD


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.