Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Sommartid och äldreomsorgen

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hur väl rustade är våra äldreboenden inför en eventuell värmebölja liknande den vi hade för något år sedan, fläktar och AC kan ju anses som direkt olämpliga i tider med luftburen smitta och kylsystemet på slakthuset i tyska Gütersloh bidrog till att över 1 500 av de 7 000 anställda har testats positivt för viruset.

- Vilka åtgärder har föreslagits av er som politiker för att förhindra smittspridning bland riskgrupper och i äldreomsorgen gällande kyla och ventilation?
- Har ni som parti ställt frågor kring te.x UV filter och har MAS fått göra en riskanalys kring lufthygien på kommunala byggnader?

Signatur: PmR

Svar från Centerpartiet

Hej
Tack för din fråga
Det finns inga förbud mot att använda AC från smittskydd på säbo.
Däremot bordsfläktar bör vi inte ha i gemensamma utrymmen, endast i enskilda lägenheter.
Socialförvaltningen har inventerat AC på säbo och har Idag beställt ytterligare ett antal. Finns redan sedan tidigare en del AC för att säkerställa att vi kan erbjuda svalka vid värmebölja.

Ytterligare åtgärder har inte varit aktuella när det gäller ventilation.
Utan det är de riktlinjer och rekomendationer som gäller som vi jobbar efter
Se under nyheter på www.nassjo.se

Besvarad 25 juni 2020 av Ann Cathrin Gunnar ordförande i socialnämnden

Svar från Socialdemokraterna

Hej och tack för din fråga!

Att vara rustade inför en värmebölja är förstås jätteviktigt. Likaså att säkerställa att de åtgärder vi sätter in för att hantera hög värme inte ökar smittspridningen.

Jag instämmer i Ann-Cathrin Gunnars svar:
”Det finns inga förbud mot att använda AC från smittskydd på säbo.
Däremot bordsfläktar bör vi inte ha i gemensamma utrymmen, endast i enskilda lägenheter.
Socialförvaltningen har inventerat AC på säbo och har Idag beställt ytterligare ett antal. Finns redan sedan tidigare en del AC för att säkerställa att vi kan erbjuda svalka vid värmebölja.

Ytterligare åtgärder har inte varit aktuella när det gäller ventilation.
Utan det är de riktlinjer och rekomendationer som gäller som vi jobbar efter
Se under nyheter på www.nassjo.se”

Besvarad 25 juni 2020 av Sara Lindberg, vice ordförande i socialnämnden

Svar från Kristdemokraterna

Viktiga frågor du ställer.

Värmebölja samt focus på smittspridning är av yttersta vikt. Fläktar kan ju användas för att vädra ut utrymmen , men bör ej användas i större samlingar . Viktigt att få ned temperaturen i lokalerna samt att följa de restriktioner som ges.
erfarenheter från värmeböljan den heta sommaren 2018, ger kunskaper och förutsättningar i beredskapen.
Kompetens i samtliga delar är oerhört viktigt.

Jag har inte mer att tillägga.

Se svaret från Ordförande och Vice Ordförande i Socialnämnden.

Besvarad 26 juni 2020 av 20200626 Laila Norss

Svar från SAFE

Hej.
Sverige saknar, till skillnad från våra nordiska grannländer, tyvärr nationella riktlinjer för användandet av smittskyddsutrustning inom äldreomsorgen. Enligt Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska istället lokala riskanalyser vara vägledande för vilka smittskyddsåtgärder som sätts in. Om lufthygienisk riskanalys har genomförts framgår inte av redovisningen i socialnämnden. Jag kan ta frågan om lufthygienisk riskanalys.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 29 juni 2020 av Anders Hansen, SAFE

Svar från Sverigedemokraterna

Hej PmR!
Har fått lite info från Maria Högberg, partikollega i äldreomsorgen så här låter det:
Vad jag vet så har vi i äldreomsorgen som personal inte hört ngt om detta. Inga mail har gått ut om det. Men jag har läst på undersköterskeupproret att det tydligen är så att vanliga fläktar ej får användas. Eftersom jag har semester så vet jag inte hur snacket går på boenderna. Ac vet jag finns o kyler ner under tider då ej boendena vistasi matsal mm. Våra gamla är känsliga för ac. Dessutom är det störande då det låter mycket.

En annan aspekt är att SD Nässjö har i kommunstyrelsen begärt att kommunstyrelsen omvandlas till krisledningsgrupp under coronapandemin, för att det ska vara korta beslutsvägar när det behövs som i fallet här. Detta har många andra kommuner gjort men det avslogs. Det är en bra fråga om när Nässjö kommun inrättar en krisledningsgrupp om man inte gör det under en pandemi?
Man kan förstås hoppas att förvaltningen är på tårna och är förutseende, men det verkar inte vara fallet i det din fråga handlar om.
hoppas nu vädret ändå håller sig på en lagom sommarnivå så de äldre mår bra och kan få lite sol.
med vänliga hälsningar

Besvarad 29 juni 2020 av Lena Torp


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.