Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Norra Sandsjö sockencentrum

Exempelbild

Där vägarna möts har Sandsjö kyrkby vuxit fram. Platsens historia spänner från järnåldern över medeltiden fram till våra dagar.

De äldsta delarna av Sandsjö kyrka byggdes redan på 1100-talet och man har hittat spår efter vad man tror är en ännu äldre kyrkbyggnad. Redan 1304 omnämns platsen som Sanzsio efter den närliggande Sandsjön. Förr fanns här en marknadsplats och långt tillbaka fanns ett järnåldersgravfält med ”hundratals ättegrifter”. Nu finns inga gravar kvar, men en runsten från 1000-talet vittnar om platsens tidiga historia. Runstenen står på Runåsen nära sjön och restes av Ärinvard. På stenen står:

Ärinvard lät resa denna sten efter Hägge, sin fader, och Hära, hans fader, och Karl, hans fader, (och) Hära, hans fader, och Tegn, hans fader, (och) efter dessa fem förfäder.

Söder om byn finns också ett stort område med fossila åkrar, som brukats från bronsåldern fram till yngre järnålder. I området finns också gravar från bronsålder och äldre järnålder.

Bygden är av riksintresse.

Läs mer om Norra sandsjö sockencentrum på Jönköpings Länsmuseums webbplats