Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bringetofta kyrka och gravfält

Exempelbild

I Bringetofta kyrka finns både historiska kalkmålningar och vikingaklotter.

Bringetofta kyrka är anses vara den bäst bevarade och mest unika av de så kallade Njudungskyrkorna. Njudung var ett av de historiska ”små landen” i Småland. Kyrkan är byggd i gråsten på 1100-talet och har kalkmålningar från 1200-talet som föreställer Yttersta domen, Konungarnas tillbedjan och Frambärandet i templet. Även runristningar med namnet ”Magnus” har hittats i kyrkan.

Kyrkomiljön omfattar även klockstapeln, troligen från tidigt 1700-tal, och flera andra byggnader av olika ålder som har kopplingar till kyrkan och platsens funktion som sockencentrum. 

Söder om kyrkan finns ett gravfält från järnåldern med drygt 150 gravar i form av högar och stensättningar.

I omgivningarna finns också gamla färdvägar, s.k. hålvägar, troligen från vikingatid. Bringetofta välbevarade kyrkby med omgivande fornlämningsmiljö kan sägas ingår i det medeltida folklandet Njudungs kärnbygd.

Missa inte!

En mindre strand vid sjö. Sjön är spegelblank och från stranden går en brygga ut i sjön.

Bringetofta badplats

Bringetofta badplats/Forsabadet, Toftaån...

Fågeltornet vid Uppsjön

Uppsjön ingår i Sandsjöbygdens sjösystem och här finns mycket artrika och intressanta fågellokaler. ...

En planka med duchesse, sparris och andra grönsaker

Sandsjö Wärdshus

Vackert belägen restaurang och konferensanläggning vid Uppsjön....