Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Träsländaturen

Träsländaturen är en perfekt runda för den som vill komma ut på snirklande skogsvägar och även se lite öppet kulturlandskap.

Turen går genom hög granskog, men även förbi några gårdar där man kan se får och hästar beta i hagarna. Det är lätt att förstå att spåret används flitigt inom friluftslivet.

Det är mestadels grusväg och turen går utmärkt att cykla. Vill man komma ännu närmre naturen går det bra att gena på en skogsstig. Här finns inga markeringar men det går lätt att följa den upptrampade stigen.

På Träsländaturen passeras Brinellgymnasiet, byggt 1971 med en stor ombyggnad 2008. Turen passerar även Träcentrum, som är en stiftelse bildad 1991 för utbildning, utveckling och konferens kring just trä. Att centret finns i Nässjö passar väl eftersom 75 procent av Sveriges snickeriföretag, trähustillverkare och möbelindustrier finns inom en cirkel med 15 mils radie kring Nässjö.