Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Frågor och svar för feriepraktikplatsen

Om du funderar på att ta emot feriepraktikaner eller redan bestämt dig för att ta emot feriepraktikanter kan du här läsa igenom de vanligaste frågorna och svaren om praktikplats. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta de ansvariga för kommunens feriepraktik.

Frågor och svar för praktikplatsen

Till skillnad från sommarvikarier ersätter inte en feriepraktikant ordinarie personal. Syftet är att feriepraktikanterna ska lära sig yrket och samtidigt tillföra det där lilla extra på arbetsplatsen. Det kan handla om att läsa högt ur tidningen på äldreboende eller måla ett staket på en förskola.

Detta krävs av arbetsplatsen:

  • Ni ska ha en handledare på plats under hela feriepraktikperioden.
  • Ni ska ha tillräckligt med uppgifter för att sysselsätta feriepraktikanterna under hela praktikperioden.

Ja, det finns det! Arbetsmiljöverket har regler när det gäller ungdomar som praktiserar och/eller arbetar. I korta drag kräver Nässjö kommun och Arbetsmiljöverket följande:

Ungdomar,

  • ska inte ha arbetsuppgifter som är psykiskt eller fysiskt riskfyllda
  • ska få en introduktion på arbetsplatsen
  • ska ha en handledare på plats under hela feriepraktikperioden
  • ska ha en sammanhängande lunchrast på minst 30 minuter.

Läs gärna mer på Arbetsmiljöverkets hemsida eller ta kontakt med oss på Feriepraktiken i Nässjö kommun.

Till skillnad från sommarvikarier ersätter inte en feriepraktikant ordinarie personal. Feriepraktikanterna ska få en inblick i yrket och samtidigt tillföra det där lilla extra på arbetsplatsen. Det kan handla om att läsa högt ur tidningen på ett äldreboende eller spela spel med barn på en förskola.

Varje praktikperiod pågår i tre veckor. Ungdomarna praktikserar fem dagar i veckan, måndag till fredag, sex timmar per dag (lunchrasten är inte inräknad). Under hela feriepraktiken kan ungdomarna praktisera max 90 timmar. Praktikanterna jobbar inte röda dagar.

Introduktionen av feriepraktikanterna består av två delar, dels en information som vi från HR-avdelningen skickar ut och dels en introduktion som du som handledare ska hålla i.

Introduktion från HR-avdelningen
I materialet som vi skickar ut till feriepraktikanterna informerar vi bland annat om:
• Praktisk information – tidrapporter, utbetalning av praktikersättning, skattepapper med mera.
• Allergier – av hänsyn till kollegor, elever och brukare ska starka parfymer undvikas.
• Förhållningssätt mobiltelefon – under praktiktiden är det fokus på uppgifterna. Undvik att sitta med mobiltelefon.
• Utifrån sekretessen får man inte, vare sig som anställd eller praktikant, ha bilder på eller information om barn/elever/brukare i sin privata telefon.

Introduktion från dig som handledare
Här är exempel på saker som du som handledare ska gå igenom med feriepraktikanterna:
• Arbetsplatsspecifika rutiner. Gå igenom alla rutiner ni har på er arbetsplats som du tror att feriepraktikanten har nytta av.
• Handledare. Tydliggör för feriepraktiken vem som är deras handledare. Är ni flera som turas om att vara handledare under praktikperioden är det viktigt att ni tydliggöra detta för feriepraktikanten.
• Säkerhet. Gå igenom alla säkerhetsrutiner, exempelvis brandsäkerhet, nödutgångar och ut-rymningsvägar.
• Arbetstider, lunch och rast (mer information om arbetstider finns längre fram i foldern).
• Viktiga dokument. För elever som är i verksamheter där belastningsregister krävs har vi från HR-avdelningen begärt in registret innan feriepraktikanterna börjar sin praktik. Men det finns andra viktiga papper praktikanterna behöver skriva under när de har praktik hos er, så som sekretesspapper. Det är viktigt att feriepraktikanten skriver under sekretessblanketten för att medvetandegöra dem om tystandsplikt.

Om en praktikant har fått praktik hos dig och tackar nej vill vi gärna att du tar kontakt med oss på HR-avdelningen.

Om feriepraktikanten blir sjuk meddelar praktikanten detta till dig innan praktikdagens början. För den tid feriepraktikanten är frånvarande betalas ingen ersättning. I samråd med arbetsplatsen och dig som handledare har feriepraktikanten möjlighet att få jobba in vissa timmar.

Eventuella arbetsskador ska anmälas till både försäkringskassan och AFA. Vi som arbetsgivare ska anmäla skadan till försäkringskassan.

Feriepraktikanten kan själv göra en anmälan till AFA,
Arbetsskadeförsäkring, Afa Försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

HR-avdelningen står för feriepraktikanternas ersättning. Om de fullgör sin praktiktid får de en ersättning på 5 400 kronor (innan skatteavdrag), det vill säga 60 kronor i timmen. Efter avslutad feriepraktik ska du som handledare skriva under en tidrapport som feriepraktikanten har fått skickad till sig. Kontrollera att tiderna och timmarna stämmer. Om feriepraktikanterna har varit frånvarande ska även detta framgå i tidrapporten. Praktikanten skickar sedan in rapporten till HR-avdelningen och ansvarar för att denna lämnas in.

Tidrapport Pdf, 212.5 kB.

Innan ni tar emot en praktikant behöver ni fundera över ett par saker. Exempelvis:

Vem ska handleda feriepraktikanterna?
Hur många feriepraktikanter har vi möjlighet att ta emot? Vilka perioder?
Vad ska feriepraktikanterna göra?
Har vi arbetsmaterial och arbetskläder till feriepraktikanterna?

Besked om vilka feriepraktikanter som kommer till just er lämnas runt början av maj månad. Informationen mejlas ut till den mejladress ni angett vid ansökan.

Feriepraktikanterna har blivit om-bedda att ta kontakt med dig som handledare i god tid innan praktikens start. Informera dem gärna om det är något särskilt de behöver ha med sig eller tänka på, även var och när ni ska träffas första dagen.

Det är inget måste men en avtackning är alltid uppskattad och kommer få praktikanten att känna sig stolt över sin insats och i många fall är feriepraktiken en ungdoms första kontakt med arbetslivet.

Efter avslutad praktik kan praktikanten få ett intyg från dig som handledare. Intyget är till praktikanten att ta hem, inte att skicka in till oss.

Feriepraktik intyg Pdf, 238.3 kB.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.