Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Resultat i medarbetarenkät

I den senaste enkäten, som genomfördes 2022, svarade 2225 personer vilket motsvarar 78 procents svarsfrekvens.

Medarbetarenkät 2022

De områden som enkäten berör är:

 • Hälsa
 • Likabehandling
 • Kvalitet
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Arbetsgivare

Medarbetarindex

Medarbetarenkäten består av ett antal påståenden till vilket medarbetaren tar ställning till om en instämmer i påståendet eller inte instämmer i påståendet genom 5 svarsalternativ. Varje svarsalternativ är viktat från stämmer mycket bra (5) till stämmer mycket dåligt (1). Medarbetarindex är ett sammanvägt medelvärde för samtliga deltagares svar i medarbetarenkäten.

Medarbetarindex i Nässjö kommun ligger på 4,06 vilket är samma siffra som förra årets undersökning.

Hållbart medarbetarengagemang

Enkäten innehåller frågor framtagna av Sveriges kommuner och regioner och Rådet för främjande av kommunala analyser i syfte att kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetsgivarpolitiken mellan Sveriges kommuner och regioner. Dessa frågor om hållbart medarbetarengagemang utvärderas på tre områden (årets resultat i parentes): Motivation (82), Ledarskap (82) och Styrning (84). De utvärderas på en skala från 0–100. Resultatet rapporteras in till kolada.se och kan där jämföras med övriga kommuner.

Det ger ett resultat för Totalindex HME 2022 på 84. Det resultatet placerar Nässjö kommun på topp 4 placering av inrapporterade värden för 2022.* Något vi är väldigt stolta över!

* Resultat uthämtat februari 2023 från kolada.se

Resultat

 • 95% av alla våra medarbetare vet vad som förväntas av dom i sitt arbete.
 • Andelen som tycker vi blivit bättre på att följa upp arbetsplatsens mål har ökat.
 • Medarbetarna upplever att närmaste chef har blivit bättre på att hjälpa medarbetarna att prioritera uppgifter vid behov.
 • Viljan att rekommendera Nässjö kommun som arbetsgivare har ökat.
 • 74% av våra medarbetare tycker att de är nöjda med sin arbetssituation.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.