Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Resultat i medarbetarenkät

Medarbetarenkät 2018

Vartannat år besvarar medarbetarna i Nässjö kommun en medarbetarenkät . I den senaste enkäten, genomförd 2018, svarade 2 321 personer eller 83 procent.  De områden som tas upp i enkäten är:

  • arbetsorganisation
  • personlig situation
  • brukar/kundorientering
  • handlingskraft
  • ledarskap.

Medarbetarindex

Medarbetarindex är den genomsnittliga andelen positiva svar, alltså andelen medarbetare som svarat 4 eller 5 på den femgradiga skalan.

Medarbetarindex i Nässjö kommun ligger på 67 procent, jämfört med riksgenomsnittet på ca 63 procent.

Resultat

  • Samtliga förvaltningar i Nässjö kommun har höjt sitt medarbetarindex, och alla har nått eller tangerat sitt högsta resultat någonsin.
  • 73 procent av medarbetarna svarar positivt (4 eller 5) på frågan om de trivs med sitt arbete och sin arbetssituation. Motsvarande siffra för chefer är 86 procent.
  • 80 procent av medarbetarna har ett starkt förtroende till sin närmsta chef. Medarbetarna upplever även att de har ett gott stöd från sin närmsta chef.
  • Över 70 procent av medarbetarna skulle aktivt rekommendera sin arbetsplats till en bekant.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.