Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Att vara medarbetare i Nässjö kommun

"Nässjö kommun är en organisation där alla anställda utför sitt arbete på ett professionellt sätt och med kundens/medborgarens bästa för ögonen. Det är god kvalitet på de tjänster och den service vi levererar. Vi uppmuntrar och tillvaratar en öppen diskussion och ser gärna att människor engagerar sig och med tankar, idéer och faktiskt arbete tar ansvar för kommunens utveckling."

Alla anställda i Nässjö kommun har ett gemensamt uppdrag. Utifrån politiskt fattade beslut och tillgängliga resurser ska vi se till att leverera de tjänster och den service som kommuninvånarna behöver i livets olika skeden. Detta sker genom ett professionellt och respektfullt bemötande. Kommuninvånarna är alltid i fokus för vårt arbete.

Att vara anställd i Nässjö kommun är att spela en viktig roll i Nässjös utveckling. För att säkra att vi klarar vårt uppdrag krävs det motiverade, engagerade och utvecklingsinriktade medarbetare med kompetens, befogenheter och vilja att ta ansvar.

Mitt medarbetarskap

Alla tillsvidareanställda medarbetare ska underteckna ”mitt medarbetarskap” vid det årliga medarbetarsamtalet. Dokumentet syftar till att förtydliga yrkesroller, krav och förväntningar kring både yrkes- och individspecifika uppgifter. I dokumentet ska kompetensutvecklingsplaner dokumenteras.

Introduktion av nya medarbetare

Alla nyanställda erbjuds ett introduktionsprogram. Introduktionen är närmsta chefens ansvar och sker på tre nivåer; på kommun- förvaltning- och arbetsplatsnivå.

Nyanställda får en introduktionsmapp hemskickad med övergripande information om kommunen. HR-avdelningen anordnar den övergripande introduktionen.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.