Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stärk din yrkesroll

Stärk din yrkesroll är ett projekt för anställda i Nässjö kommun som syftar till att främja kompetensförsörjningen inom organisationen.

Projektet kommer att drivas i samarbete med Gislaveds kommun under en treårsperiod med start 1 februari 2024. Satsningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Om projektet

Stärk din yrkesroll är ett ESF-projekt som syftar till att vässa kompetensen hos de anställda i kommunen. Projektet kommer att erbjuda tre typer av utbildningar:

  • Fysiska utbildningar
  • Introduktion för nyanställda
  • Digitala utbildningar

Målgrupper

Projektet har tre primära målgrupper.

Specifika yrkesgrupper: Måltidsbiträden, medarbetare inom vård och omsorg, vaktmästare, barnskötare, tjänstepersoner och chefer.

Medarbetare utan tidigare erfarenhet: Personer som kommer in i ett yrke utan tidigare erfarenhet ska ges bättre förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter.

Hela organisationen: Målsättningen är att så stor del av organisationen som möjligt ska få ta del av digital kompetensutveckling.

Utvecklingsstrategi för Jönköpings län

Stärk din yrkesroll kommer genom valda mål och metoder att bidra till målsättningen om en kompetent region med livslångt lärande, som beskrivs i Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom ramen för målet kommer projektet att bidra till tre av delstrategierna:

Delstrategi 1. Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser.
Delstrategi 6. Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet
Delstrategi 7. Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att kompetensutveckla och vidareutbilda sig under pågående anställning.

Bakgrund

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer. Kompetensförsörjning är avgörande för att skapa konkurrenskraftiga, hållbara och jämställda arbetsplatser.

Dagens samhälle förändras i snabb takt och kraven på personalens kompetens ökar, i synnerhet gällande digitalisering. Idag anställs också fler personer som inte har någon erfarenhet av sitt nya yrke, vilket ökar kraven på en adekvat introduktion. Därutöver finns också en önskan bland de anställda om mer kompetensutveckling, i snabbare takt.

Stärk din yrkesroll är ett samarbete mellan Nässjö kommun och Gislaveds kommun med finansiering ur Europeiska Socialfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Logotyper för Europeiska socialfonden, Gislaveds kommun och Nässjö kommun

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Julia Larsson
julia.larsson@nassjo.se
0380-51 83 50

HR-konsult
Eveline Magnusson
eveline.magnusson@nassjo.se
0380-51 88 69


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.