Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ledarutveckling

För att utveckla professionella ledare erbjuds alla ledare stöd i sin ledarroll och stöd i utvecklingen av det personliga ledarskapet.

Kontinuerliga ledarutvecklingsinsatser planeras och genomförs utifrån vad som behövs i verksamheten. Exempel på sådana insatser är:

  • Ledarnätverk med fokus på OBM (beteendeanalys) och MI (motiverande samtal). Syftet med ledarnätverken är att dela erfarenheter och kunskap, inspirera och reflektera samt öka kontaktytorna.
  • Ledarförsörjningsprogram i syfte att kompetenssäkra organisationerna genom att identifiera och utbilda potentiella ledare inför framtiden. Totalt har 20 medarbetare gått programmet sedan starten.
  • Arbetsmiljöutbildning. Alla nya chefer och skyddsombud går en obligatorisk arbetsmiljöutbildning, BAM, bättre arbetsmiljö. Varje år erbjuds chefer och skyddsombud fortsättningsutbildning.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.