Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Att vara chef i Nässjö kommun

”Chefskap är en formell position som du blir utnämnd till, med uppdraget att ansvara för personal, ekonomi och verksamhet. Ledarskap är en relation, som utvecklas i samspel med medarbetarna. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra.”

Cheferna på Nässjö kommun ägnar sig åt ett professionellt ledarskap. Deras fokus ligger på uppdraget och kommuninvånarna. Att vara en ledare innebär ett långsiktigt åtagande, uppdrag, och vi strävar efter sammanhang i ledarskapet. Verksamheten behöver ledare som kan sätta mål, delegera och följa upp resultat och som även aktivt kan ta tillvara och utveckla medarbetarnas motivation, engagemang och kompetens. Ledarskapet präglas av kreativitet, mod och uthållighet.

Information, kommunikation och samverkan är grunden för ett framgångsrikt ledarskap inom kommunen. En ledares viktigaste uppgift är att utveckla medarbetarskapet; att medarbetarna känner delaktighet och tar ansvar för både verksamhetens utveckling och sin egna personliga utveckling.

Chefsintroduktion

Samtliga nyanställda chefer i Nässjö kommun erbjuds ett gediget introduktionsprogram. När anställningen börjar bjuds alla chefer in till Startnyckeln - en introduktion till kommunens personaladministrativa rutiner och rutiner för arbetsmiljö och rehabilitering. En gång per termin genomförs Chefskörkortet som är en höglandsgemensam utbildning som tar upp:

  • ledarskap
  • kommunalrätt
  • ekonomi
  • arbetsrätt
  • likabehandling
  • kommunspecifik del

Dessutom ska alla nyanställda chefer under de första åren erbjudas en mentor för handledning och stöd i sin nya ledarroll. Fokus i relationen ska ligga på ledarskapet, och målet är att den nya chefen utvecklas i rollen som ledare. Tillsammans med mentorn skapas förutsättningar för ett hållbart ledarskap.

Chefsträffar

Fyra gånger per år hålls träffar för alla kommunens chefer. Syftet med träffarna är att nätverka och sprida kunskap.

Mer information

Expandera Minimera

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.