Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Fågeltornet vid Vässledasjön

Exempelbild

Vid de flacka områdena vid Vässledasjön hittar du ett populärt fågeltorn.

Sjön ligger i ett flackt område och omges till största delen av jordbruksmark. Blandskog förekommer i nordväst, sydost samt vid den mellersta delen av den östra stranden. Sankmark påträffas söder om sjön och vid utloppet.

Ett stort antal änder, storskrakar, sångsvan och gäss utnyttjar Vässledasjön som rastlokal. Utter förekommer i även i området.

För den som är fiskeintresserad finns gädda, löja, braxen, sarv, mört, lake, abborre och gös i sjön.

Plats
1 km norr om Smålands Anneberg