Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Överklaga ett beslut

Avslagsbeslut ska ges skriftligt och med en tydlig beskrivning av hur du överklagar. Handläggaren som fattat beslutet är skyldig att informera dig om hur det går till att överklaga.

  Du kan överklaga om:

  • du inte får något bistånd alls
  • du får mindre bistånd än du ansökt om
  • du får annat bistånd än du ansökt om (t.ex. hjälp i hemmet istället för plats i äldreboende)
  • kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd
  • du är missnöjd med ett avgiftsbeslut

Så här överklagar du

Lämna in ett skriftligt överklagande till socialtjänsten, senast tre veckor efter du fått ditt beslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

Skriv vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Du ska själv skriva din namnteckning på överklagandet, det vill säga underteckna. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar.

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut, det vill säga avkunnar en dom.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.