Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Sammanställning resultat medborgardialog

Den första omgången medborgardialog om kvarteret Ärlan är avslutad. Deltagandet har varit högt och många intressanta synpunkter har kommit in.

Sammanfattningsvis handlar förslagen i första hand om bostäder, hyresrätter och bostadsrätter, blandat boende för olika åldrar och gärna något riktigt högt hus. Många föreslår också mötesplatser; allt från café, pub och restaurang till spa, lekland och food court. Parker och grönområden står högt upp på listan, förslagen handlar om lummiga oaser, gröna innergårdar, uteservering och skulpturpark samt om lekplatser av olika karaktär.

Flera vill också se att kvarteret används till någon form av skol- eller kursverksamhet. Konst, kulturskola eller museum, filmstad, övningslokaler och skaparverkstad finns bland förslagen. Mötes-, utställnings- och föreningslokaler föreslås också. Arbetsplatser och lokaler för myndighetsservice är ytterligare ett förslag, liksom handel så som livsmedelsbutiker och saluhall, samt turismverksamhet med naturinriktning.

När det gäller användningen av huvudbyggnaden råder delade meningar. En del vill se skolverksamhet i byggnaden, medan en del vill riva och bygga nytt. Andra vill se bostäder i huset, medan skapande verksamhet och mötesplatser, caféer och restauranger är andra förslag.

Det har även funnits möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av kvarteret. De flesta vill se en park i mitten med byggander runt om, det ska vara ljust och luftigt och blandad höjd på byggnaderna.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.