Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Metoden medborgarbudget

Medborgarbudget är en metod som involverar medborgare i att prioritera hur resurser ska användas. I Nässjö kommun ingår metoden i arbetet med orts- och landsbygdsutveckling.

Det här är medborgarbudget

Medborgarbudget är när medborgare involveras i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Metoden är en form av medbestämmande. Det betyder att du som invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

Sju steg i medborgarbudget

Modellen bygger på sju steg:

 1. Ta fram kriterier för hur prioriteringarna ska gå till. Specificera villkor som måste uppfyllas för att ett förslag ska gå att rösta på.
 2. Marknadsföring för att involvera så många som möjligt i området.
 3. Idégenerering där invånarna får komma med idéer på hur resurserna ska användas.
 4. Arbeta med idéerna tillsammans med invånarna och välj ut ett antal utifrån uppsatta kriterier.
 5. Låt invånarna prioritera vilka idéer som ska genomföras.
 6. Genomföra idéerna med medskapande av invånarna i området.
 7. Följ upp

Kriterierna utgör grunden för processen och styr vad pengarna ska användas till. De beslutas politiskt. Utifrån satta kriterier får medborgarna lämna in förslag på vad som ska genomföras. Idéerna bearbetas sedan tillsammans med tjänstepersoner. De idéer som är möjliga att genomföra och uppfyller kriterierna går vidare till prioriteringsfasen där invånarna är med och prioriterar.

När prioriteringen är klar genomförs de förslag som ryms inom budget. Arbetet med medborgardialog utvecklas hela tiden och medborgarna är på olika sätt involverade i utvärdering och förändring av processen.

Positiva effekter av medborgarbudget

Det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Medborgarnas kunskap om kommunens verksamhet ökar och tjänstepersoner får större kunskap om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar.

Erfarenheter från arbete med medborgarbudget runtom i världen visar att:

 • medborgarnas engagemang ökar
 • den sociala sammanhållningen stärks
 • förståelse för komplexa verksamheter som kommun/landsting ansvarar för förbättras
 • en förflyttning sker ifrån protestaktiviteter till proaktivt förhållningssät
 • förtroendevalda får ökade kunskaper om medborgarnas behov, prioriteringar och förväntningar
 • medborgarnas tillit till de förtroendevalda och det demokratiska systemet ökar

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Simon Dagson
0380-51 83 03
simon.dagson@nassjo.se