Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny
Nässjö

Bostadsområdet Södra Handskeryd, Nässjö

Södra Handskeryd är det senaste bostadsområdet som håller på att byggas i Nässjö stad. Området är beläget söder om nuvarande villabebyggelse i Handskeryd längs Isåsavägen.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsprojekt för bostäder.
  • Bebyggelse: Villor, kedjehus, mindre lägenhetshus.
  • Områdets storlek: cirka 35 000 kvadratmeter.
  • Villatomtsläpp: 18 villatomter släpptes i oktober 2021
  • Infrastrukturen är utbyggd.

Området

Det nya villaområdet är en naturlig fortsättning på nuvarande villabebyggelse i Handskeryd. Området erbjuder närhet till natur, idrottsanläggningar, skola och förskola. Stadens centrum är lätt åtkomligt med cykel, buss och bil.

Bostadsområdet ligger inom ett rimligt pendelavstånd till exempelvis Jönköping, Vaggeryd, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda.

Området ska ha en ”grön” karaktär och lugn trafikmiljö samt kunna erbjuda blandade hustyper och upplåtelseformer.

Villatomter

18 småhustomter släpps till försäljning i kvarteren Rönnbäret, Körsbäret, Vinbäret och Smultronet. Småhustomterna säljs i befintligt skick. Vegetation och stubbar är borttagna och marken är utjämnad. Tomternas storlek varierar från ca 820 m² till ca 1460 m². Fastigheterna kan bebyggas med enplans- eller tvåplanshus.

Mer information om tomternas priser och areal går att läsa i Prospekt Södra Handskeryd. Pdf, 816.8 kB.

Anslutningspunkter för kommunalt vatten och avlopp samt tillgång till el och fiber finns i gatan. Anslutningsavgifter, bygglovsavgift och planavgift tillkommer.

Mer information om bebyggelsegrad och utformning finns i gällande detaljplan.

Tomterna kommer i första hand fördelas enligt köplats i tomtkön, därefter i turordningen när respektive intresseanmälan kommer in.

Vill du ställa dig i tomtkö finns information och ansökan i Tomtkö, Nässjö kommun.

Vill du se vilka tomter som finns kvar för dig att bygga på i området så hittar du det på Nässjökartan nedan.

Detaljplan för området

En lagakraftvunnen detaljplan är framtagen för området,
Detaljplaner.

Markanvisning byggherrar

Är du intresserad av att bygga i Södra Handskeryd kontakta samhällsbyggnadsavdelningen på Nässjö kommun.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Julia Karlsson
0380-51 81 99
julia.karlsson1@nassjo.se