Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Sporthallar!

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej!

Ställde en fråga för lite sedan angående stadens sporthallar! Fick då en motfråga om jag hade någon egen lösning,det har jag !
Då det verkar fattas pengar till nya hallar som vi är i akutbehov av,finns en lösning som åtminstone löser lite av problemet temporärt. Bygg två omklädningsrum med läktare över ,uppe i handskeryd,mot den nya förskolan.
I lördags var det matcher där uppe hela dagen,det innebär att det är fyra lag som ska samsas om två omklädningsrum under hela dagen,domare ska dessutom få plats någonstans ,det är publik till fyra lag som ska samsas under ca en halvtimme ,det är sådant kaos och tar bort så mycket av glädjen för både ledare och spelare som representerar vår kommun,dessutom visa upp det för andra kommuner/lag är rent pinsamt får jag säga. Detta är vanligt förekommande vid hemma matcher!Tar gärna emot samtal för diskussion,så kanske inte alla frågor bara får ett abrupt slut,utan kan leda till något konstruktivt!Mvh Wire

Signatur: Wire

Svar från SAFE

Alla tips är välkomna och hanteras konstruktivt hoppas jag. Exakt vad som går att görs när alla faktorer är kollade är dock svårt att säga. Det handlar om allt från ekonomi, byggregler och planfrågor. Ibland kan det synas vara enkelt att lösa, men våra regelverk funkar inte alltid så.

Besvarad 26 november 2018 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Socialdemokraterna

Hej och tack för ditt förslag!
Du beskriver väl hur siturationen är för föreningar som har hallar under kvällar och helger.
I budget 2019 så finns två uppdrag kring detta med sporthallar. Dels ska BU tillsammans med Tekniska utreda hur vi i en övergångslösning kan tillgodose behov av idrottshall. På lång sikt finns ett uppdrag att ta fram förslag på sporthall.
Kommunens ekonomiska situation innebär att vi i allt måste pröva vad vi kan och ska investera i.

Besvarad 26 november 2018 av Anna-Carin Magnusson, Socialdemokraterna

Svar från Miljöpartiet

Hej Wire
Jag förstår din frustation helt och hållet då jag också är sportintresserad och spenderar väldigt mycket tid i våra sporthallar i kommunen. De ideen som du har är jätte bra och detta är möjligt i Handskeryd. Vi har tagit upp sporthalls frågan med Kultur och fritid och som Anci svarar så hoppas vi att de kommer hända lite grejer under nästa år.

Besvarad 26 november 2018 av Mert Cimen, Miljöpartiet

Svar från Centerpartiet

Tack för ditt förslag

Vi växer i Nässjö och blir fler invånare vilket är positivt men det gör också att kommunens ekonomi blir ansträngd. Vilket innebär att vi i allt måste pröva vad vi kan och ska investera.

I förslaget till budget 2019 finns två uppdrag om sporthallar. Dels ska Barn o utbildningsnämnden tillsammans med Tekniska utreda hur vi i en övergångslösning kan tillgodose behov av idrottshall. På lång sikt finns ett uppdrag att ta fram förslag på sporthall.

Besvarad 26 november 2018 av Ann-Cathrin Gunnar Centerpartiet

Svar från Sverigedemokraterna

Stort tack för ditt förslag och beskrivning av hur det funkar när det är fyra lag som ska samsas om två omklädningsrum. Vi tar med ditt förslag till nämnderna för Kultur & Fritid och Tekniska.

Besvarad 26 november 2018 av Sverigedemokraterna Anders Warell

Svar från Moderaterna

Jag förstår att er förening befinner sig i ett expansivt skede där den växer snabbt och att ni har mycket verksamhet uppe i Handskeryd. Det är ju mycket positivt. Det jag skulle rekommendera är att ifrån föreningens sida kontakta även Kultur och Fritid och beskriva era utmaningar i att vara just en aktiv förening som växer och vilka utmaningar ni har. Skolan kanske också behöver större omklädningsrum. Det vi har att förhålla oss till är ju att budgeten och de pengar som kommunen har ska användas på bästa sätt. Det bästa vore ju om en utredning gjordes för att synliggöra dels hur stort behovet är och dels om det är möjligt att lägga in det i budget. Som det ser ut just nu är utmaningarna för kommunen väldigt stora. Så i det skenet undrar jag, vid de väldigt stora matcherna ni har, är det då möjligt att under tiden man utreder behovet av större omklädningsrum arrangera matcherna vid annan idrottsanläggning? Med vänlig hälsning Anna Gerebo moderaterna.

Besvarad 27 november 2018 av Besvarad den 27:e november av Anna Gerebo Moderaterna


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.