Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vattenparken i Åker

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Vet ni om att dungen och stigen vid kanalen invid Fiskaregatan är viktig för oss som bor här?
Här kan man följa årstidernas växlingar , det är vilt och vackert! Här ska det skövlas och byggas flervåningshus! Kan ni inte ta ett varv till och tänk innan det är försent!? Flytta byggprojektet till kvarteret Fiskaregat-Fabriksgatan -Brogatan -Mellangatan, där har ju stått bostäder förr, gamla Jem och fix kan bli aktivitetshall i kvarteret! Garage kan säkert få plats också! Mvh AKR

Signatur: AKR

Svar från SAFE

I fördjupad översiktsplan från 2016 så berörs inte parken av byggnation utan det är industrimarken närmare Brogatan.
Något annat finns inte angivet på kommunens hemsida i form av gällande detaljplaner.
Om något ändrats efter att detta beslutats vet jag inte i skrivande stund.
Kanske finns planer som inte är publicerade på hemsidan av någon anledning.

Besvarad 23 september 2019 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Miljöpartiet

Hej AKR!
Gångstråket vid kanalen och grönområdet ska inte tas bort, utan det ska utvecklas istället. Meningen är att en större del av kanalen ska öppnas upp och göras i ordning. Och gång- och cykelbanan kommer att bli ännu viktigare om det blir byggnation på spårområdet. Jem & Fix-tomten är väl inte den bästa att bygga bostäder på eftersom det är starkt trafikerade gator på två sidor. Om grundförhållandena vid den tomten är så bra så att det går att bygga garage vet jag inte, men om det vore så, så är det min åsikt att garaget ska byggas för framtidens transportfordon och/eller elbilpool.

Besvarad 23 september 2019 av Michael Wallin

Svar från Centerpartiet

Tack för din fråga och synpunkter
Byggbolaget GBJ är intresserade att köpa mark och planerar byggnation i kvarteret Gjutaren i Nässjö. Deras plan är att bygga sex nya hus med sammanlagt 80 bostadsrätter, 2-4 ROK. Samtliga hus kommer att ha massivträstomme och träfasad. Detta är en del i utvecklingen av Västra Staden.

En ny detaljplan kommer att arbetas fram på samhällsplaneringskontoret. I planen kommer stigen och kanalen vara en viktig del i miljön. Detaljplaner går alltid ut på samråd, och då kommer det att finnas möjlighet att lämna in synpunkter.

Besvarad 23 september 2019 av Ann-Cathrin Gunnar

Svar från Moderaterna

Att ta till vara på den natur som finns och istället göra den mer tillgänglig för alla är väl tanken i Västra Staden så som jag ser det. I klara fakta så ska strandskyddet hållas på 100 meter.D.v.s. man får inte bygga där strandskyddet gäller. Man ska arbeta kring kanalen och istället framhäva den och göra den till en viktig levande del av Västra Staden.
Precis som du säger så är det viktigt att blanda bebyggelse med inslag av natur så att man kan följa årstidernas växlingar. Gröna ytor har ju en mycket bra effekt på människan och sänker stressnivåer.
En viktig del i utvecklandet av Västra staden är ju detaljplanen, den kommer att gå ut på remiss vilket betyder att det kommer att finnas tillfälle att ge åsikter och vara med och påverka.

Besvarad 25 september 2019 av Anna Gerebo (M)

Svar från Sverigedemokraterna

Hej AKR!
Tack för dina åsikter!
Vill hålla med om att stan inte ska bygga bort grönytor och stråk som är så viktiga för invånarnas välbefinnande. Västra stadens planering går säkert att få information om hos utvecklingsstrateg dennis.lundquist@nassjo.se. Västra staden är en vision, men vet att en intressent redan har projekterat ett byggnadskomplex på stationssidan.

Första presentationen om Västra staden visade på en grön omgivning och en sjö med flytande öar för olika ändamål. I nuläget håller man på att inventera hur mycket sanering av den förorenade marken som behövs.
Marken är sank och behöver kanske stärkas med pålar. Att sanera marken och förbereda för en stadsdel är kostsamt. Projekt behöver finansieras men vår kommun slåss med underskott många år framåt.
Frågan är också om bostadsbehoven kan tillgodoses med nybyggnation med dagens höga byggkostnader och höga boendekostnader som följd. Med det sagt kan projektet ligga längre fram i tiden eller inte hända alls.

Besvarad 27 september 2019 av 20190927 Lena Torp


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.