Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ungdomar utflyttning.

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej

Ungefär hur många % av ungdomarna lämnar nässjö efter gymnasiet samt hur många % av dessa återvänder senare i livet ?

Signatur: Inflyttad

Svar från Socialdemokraterna

Hej och tack för din fråga!
Den statistik gällande in- och utflyttning i vår kommun som vi har tillgång till är inte på individnivå, så därför kan jag inte ge något tydligt svar på frågan. Men följande siffror kan jag ge dig.
1 januari 2022 fanns det 755 personer i åldern 19-20 år i Nässjö kommun. Under 2022 flyttade 144 personer i åldern 19-20 år ut från kommunen, vilket motsvarar 19%. För 2021 var motsvarande siffra 18%. Å andra sidan flyttade 113 personer i ålder 19-20 år in till kommunen under 2022. Det är alltså fler som flyttar ut i den åldersgruppen än som flyttar in men skillnaden är inte så stor. Totalt sett minskade alltså åldersgruppen 19-20 år med 31 personer, vilket är en minskning med 4 %.

Besvarad 7 mars 2023 av Sara Lindberg

Svar från Centerpartiet

Tack för din fråga

Jag har samma svar som Sara från Socialdemokraterna, men kan lägga till att jag har en känsla av att fler barnfamiljer flyttar till vår kommun och att fler familjer bosätter sig på den rena landsbygden.

Den statistik gällande in- och utflyttning i vår kommun som vi har tillgång till är inte på individnivå, så därför kan jag inte ge något tydligt svar på frågan. Men följande siffror kan jag ge dig.
1 januari 2022 fanns det 755 personer i åldern 19-20 år i Nässjö kommun. Under 2022 flyttade 144 personer i åldern 19-20 år ut från kommunen, vilket motsvarar 19%. För 2021 var motsvarande siffra 18%. Å andra sidan flyttade 113 personer i ålder 19-20 år in till kommunen under 2022. Det är alltså fler som flyttar ut i den åldersgruppen än som flyttar in men skillnaden är inte så stor. Totalt sett minskade alltså åldersgruppen 19-20 år med 31 personer, vilket är en minskning med 4 %.

Besvarad 8 mars 2023 av Ann-Cathrin Gunnar

Svar från Sverigedemokraterna

Hej
1 januari 2022 fanns det 755 personer i åldern 19-20 år. Under 2022 flyttade 144 personer i åldern 19-20 år ut från kommunen, vilket motsvarar 19%. För 2021 var motsvarande siffra 18%

Å andra sidan flyttade 113 personer i ålder 19-20 år in till kommunen under 2022. Det är alltså fler som flyttar ut i den åldersgruppen än som flyttar in men skillnaden är inte så stor. Totalt sett minskade alltså åldersgruppen 19-20 år med 31 personer, vilket är en minskning med 4 %.

Hur många som flyttar tillbaka har vi inga möjligheter att följa upp med vanlig statistik.

Besvarad 8 mars 2023 av Leif Ternstedt

Svar från Kristdemokraterna

Hej!

Siffrorna ser du i svaren nedan, på ett ungefär. Vi vet ju att det lite hör ihop med hur konjunkturen svänger, många flyttar "dit jobben finns", men självklart beror det också på hur man väljer att studera vidare på högskola, etc.

Den statistik som inte finns, men som jag kan vara lite nyfiken på, är hur många som flyttat tillbaka vid en senare tid i livet, ( kanske 24 - 28 års ålder )?

Vi gör i alla fall vad vi kan för att få Nässjö kommun så attraktivt som möjligt, så vi är ett alternativ när det är dags att slå sig ner och kanske bilda familj!

Besvarad 9 mars 2023 av Kent Karlsson, KD

Svar från SAFE

Det är inga siffror som jag har tillgängliga, utan det är siffror jag får av tjänstemännen på förvaltningen. Det är de som har tillgång till dessa genom sitt arbete och som lämnas på förfrågan till oss politiker.
Vilket alltså några politiker ovan har gjort, så de siffrorna stämmer med all säkerhet.
En intressantare fråga är hur vi får fler I GYMNASIEÅLDERN att gå på vår gymnasieskolan. Det kommunen betalar till andra kommuner för att bedriva undervisning är mycket mer än det vi får in för att utbilda elever från andra kommuner.
Det är en viktigt fråga hur vi gör vårt gymnasium så attraktivt så våra unga studerar här och sedan att vi har en så variera och bra arbetsmarknad att de kan fortsätta jobba och bo här. Förutom den tid de läser på högskola/universitet. Den tiden är de ju skrivna på den orten om de bor där.

Besvarad 12 mars 2023 av Uno Kenstam SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.