Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Trafiksituationen i Nässjö.

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Trafiksituationen i N-ö centrum är kaosartad under framförallt morgon och eftermiddagstid. Finns det några planer till förbättring?
Mariagatan, genomfartstrafiken borde begränsas med tanke på den välbesökta lekplatsen.
Rådhusgatan, för besökande känns det inte välkomnande vid stoppljusen Rådhusgatan / Bangårdsgatan när man kommer från Jönköpings hållet. Går det att få till en förbättring på något sätt för att göra centrum mer tillgängligt för besökande?
Södra torget och Lidlrondellen, trafiksituationen är helt ohållbar. Här måste det till en förändring. Finns det någon plan för detta?

Med vänlig hälsning
Wanda Landin Hellqvist och Roger Landin

Svar från SAFE

Att göra något åt att många väljer att köra i Nässjö centrum vissa klockslag är nog svårt att göra något.
Vi som bor i centrum vet ju om det och kan undvika vissa tider.
Det som är gjorts är att det numera finns allmänna parkeringsplatser vid Lidl och ICA.
Det gör att färre behöver köra in i centrum. Men då behöver du kanske gå 200 meter extra.
Överlag för besökare kan kanske skyltning mot parkeringsplatser bli bättre.
Att ändra folks beteenden eller bygga bort beteenden är tyvärr inte enkelt.

Besvarad 28 februari 2019 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Liberalerna

Jag håller med om att trafiksituationen vissa tider är besvärlig i Nässjö.
Det är ett problem som inte är så lätt att hitta en snabb lösning på.
Vissa tider är det också svårt att hitta parkeringsplatser om man absolut vill parkera i centrum.
Vi tar upp frågan för diskussion i vår grupp, mer kan jag i dagsläget inte utlova.

Besvarad 1 mars 2019 av Kjell Skålberg

Svar från Miljöpartiet

Det pågår arbete med att ta med en ny trafikplan i kommunen som ska vara färdig i år. Jag håller med er, Wanda och Roger, om att vi måste minska trafiken i centrum, särskilt den trafik som drivs med fossilt bränsle. Inne i stadskärnan finns det ingen anledning att köra bil om man inte är rörelsehindrad. Vid Resecentrum har nya cykelställ byggts för pendlare. Vid Mio ska det byggas en pendlarparkering inom två år. Och numera går det hyfsat att åka med stadsbuss som går varje halvtimme, t.ex. till och från jobbet, så lättar det betydligt i Stadsparksrondellen, vid Bangårdsgatan, Brogatan och Mariagatan. Många skolelever åker buss så varför inte de vuxna också? Eller varför inte cykla nu när cykelbanorna har byggts ut i Nässjö stad. Vi behöver röra oss mera, förändra vårt beteende och samtidigt spara på miljön.

Besvarad 2 mars 2019 av Michael Wallin


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.