Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Tågtrafiken

Frågan ställd till: Miljöpartiet

Fråga

Hej!
Jag undrar över de märkliga tågtiderna mellan Nässjö / Vetlanda.
Enl tidtabell avg.Nässjö 06:35 och framme i Vetlanda 07:06.
På eftermiddagen avg. Vetlanda 16:06 framme i Nässjö 16:35
Många industrier finns i Vetlanda och många bilpendlar säkert. Inom industri finns ofta inte flextid.
Det är ju inte någon ovanlig arbetstid 7-16 som jag jobbar, men det går inte åka kollektivt.
Hade tåget gått 06:25 samt hem 16:10 så hade många pendlare sluppit ta bilen.
Jag kan förstå om man jobbat annorlunda tider, men 7-16!
Det är ju jättemärkligt att det inte går att åka kollektivt, hoppas verkligen ni tar upp och får till en ändring med JLT.

Signatur: Eva

Svar från Miljöpartiet

Hej Eva!

Tack så mycket för din fråga och ursäkta dröjsmålet. Din fråga berör någonting oerhört viktigt för kommuninvånarna i Nässjö kommun, Vetlanda kommun, men också hela region Jönköpings län. Kollektivtrafiken är en av nycklarna, för den gröna omställningen av samhället. Har vi inte en riktigt bra kollektivtrafik blir det både mycket svårt att nå klimatmålen, men det blir också dyrare för dig och för andra som vill åka med kollektivtrafiken. Jag tar mig friheten, att inte enbart svara på din specifika fråga om de märkliga tågtiderna mellan Vetlanda och Nässjö, utan att även beröra en del andra viktiga aspekter. Miljöpartiet går till val både i Nässjö kommun och i regionen på att förbättra kollektivtrafiken avsevärt. Det handlar dels om att göra kollektivtrafiken mycket billigare och på sikt behöver kollektivtrafiken bli gratis. I Nässjö kommun och i regionen vill vi under den här mandatperioden att ungdomar upp till 20 år ska åka gratis med kollektivtrafiken och att den ska bli mycket förmånlig för seniorer. På riksplanet har vi lagt förslag om att det ska kosta max 100 kronor i månaden att åka kollektivt. I Tyskland har den billiga kollektivtrafiken varit en stor succé och resandet med tåg har ökat enormt.

Men lika viktigt är att vi behöver få till avgångar med tåg och buss, som verkligen passar jobbpendlare. Exemplet som du tar upp belyser vikten av att anpassa detta mer till många jobbpendlares arbetstider. I det här fallet handlar det inte om många minuters ändring av tidtabellen, för att många fler skulle kunna pendla kollektivt, om man ändrade i tidtabellen. Fler avgångar som är mer anpassade till jobbpendlare och anropsstyrd kollektivtrafik tycker vi i Miljöpartiet skulle förbättra möjligheterna, att kunna ta sig fram och tillbaka till jobbet, på ett bra sätt. Det finns även kransorter i Nässjö kommun såsom Grimstorp, där sista bussen hem från Nässjö går ca 17.30. Det är inte en tillräckligt bra samhällsservice och det behöver förändras.

Din fråga är återigen superviktig. Vi kommer göra allt vad vi kan för att det ska kunna gå att jobbpendla mellan Nässjö och Vetlanda och åka kollektivt.

Du och andra är hjärtligt välkomna att kontakta mig vidare om kollektivtrafiken eller om andra frågor.

rikard.salander@nassjo.se

Stort tack för ditt engagemang Eva!

Vänligen Rikard Salander

Besvarad 8 augusti 2022 av Rikard Salander (MP)


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.