Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Skattesänkning

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Kan vi boende i Grimstorp förvänta oss en skattesänkning som kompensation för en nerlagd förskola eftersom det slår hårt ekonomiskt både för barnfamilj som måste skjutsa barn och för äldre som ska sälja sitt hus?

Svar från SAFE

Hej.
Kommunalskatten kan ej fastställas till olika nivåer för olika kommundelar i samma kommun.
SAFE:s bestämda uppfattning är att Grimstorp ska ha kvar förskola och fritids. Dessutom är det viktigt att nuvarande lokaler för förskola/fritids ersätts med investering i paviljonger för 4,8 miljoner enligt ursprunglig investeringsbudget för år 2020. Det ger en bättre pedagogisk miljö, lägre kostnader för städ/drift/underhåll, möjlighet att använda befintlig bergvärmeanläggning, minskad energiförbrukning och lättare att motivera fler barnfamiljer i omgivningen att välja placering på Grimstorps förskola/fritids. Pedagogiskt ändamålsenliga lokaler skulle sannolikt innebära att det i framtiden underlättar personalrekrytering.

Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 19 maj 2019 av Anders Hansen, SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.