Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Sjukvården

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Jag vill veta vilka man skall rösta på om man vill ha en sjukvård med personal som verkligen kommer att fungera.
det måste finnas någon som har ett ansvar?

Signatur: Micke

Svar från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Regionen driver följande:
✅ I de senaste åren har regionen lagt ner flera hundratals vårdplatser. Vi vill satsa på fler vårdplatser!
✅ Sjukvården saknar personal på många fronter. Vi vill satsa på högre grundbemanning i vården!
✅ Det ska löna sig att arbeta i vården. Vårdarbetare ska ha en bra lön och en bra arbetsmiljö!

Besvarad 6 september 2022 av Kim Strand, Vänsterpartiet

Svar från Centerpartiet

Tack för din fråga

En god hälso- och sjukvård och ett tryggt socialt skyddsnät är fundamentala delar av det svenska välfärdssamhället. All vård ska utgå ifrån patientens individuella behov, oavsett ålder, kön, livssituation, kulturell bakgrund och var i länet man bor. Vi behöver en hälso- och sjukvård som förebygger, diagnostiserar, behandlar och botar sjukdomar.

Sjukvården ska fortsatt vara en regional fråga, primärvården ska byggas ut och akutmottagningarna på akutsjukhusen ska utvecklas med vårdplatser

Under nästa mandatperiod ska vi fortsätta arbetet för en nära och tillgänglig vård. Den vård som finns närmast människor – primärvården – måste byggas ut. Primärvården behöver mer resurser med tydligt fokus på äldrevård, ökad medicinsk kompetens och fler specialister i allmänmedicin. Tillgång till en fast läkare oavsett var i länet man bor är ett centralt steg för en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Mer information finns på Centerpartiet hemsida
https://www.centerpartiet.se/lokal/jonkopings-lan/startsida/valet-2022

Per Eriksson är vårt regionråd och förstanamn på Höglandslistan

Besvarad 6 september 2022 av Ann-Cathrin Gunnar

Svar från Socialdemokraterna

Hej Micke och tack för din fråga!
Den största delen av sjukvården bedrivs i regionens regi. Socialdemokraterna går i regionvalet ut med fyra vallöften:
- Vi vill satsa minst 100 miljoner kronor på länets vårdcentraler under nästa mandatperiod.
- Region Jönköpings län ska anställa minst 500 fler medarbetare inom hälso- och sjukvården under nästa mandatperiod.
- Vi vill satsa minst 100 miljoner kronor på snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa under nästa mandatperiod.
- Stoppa alla nya vårdval och privatiseringar av länets sjukvård.

Även i kommunen bedrivs sjukvård, den så kallade hemsjukvården. Vi socialdemokrater vill att Nässjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som lockar medarbetare till sig och har sådana arbetsvillkor att de som jobbar hos oss vill fortsätta göra det. Vi säger nej till privatisering av vården och äldreomsorgen för att kunna behålla demokratiska insynen och påverkansmöjligheten. Vi vill satsa mycket på det förebyggande arbetet.

Besvarad 6 september 2022 av Sara Lindberg

Svar från Miljöpartiet

Hej Micke!

Tack för din fråga.
Miljöpartiet har ett antal förslag för att vi ska ha personal inom sjukvården som ska orka arbeta ett arbetsliv som är hållbart.
För det första behöver sjuksköterskeyrket uppgraderas med högre löner. Det handlar också om att arbetsmiljön ska vara bra och inte alltför stressig. Arbetstidsförkortning med bibehållen lön är något som skulle göra att många inom sjukvården skulle kunna orka att arbeta längre, stanna kvar i yrket, trivas bättre på jobbet och höja statusen på yrket.
Det finns för få vårdplatser till antalet i Jönköpings län. De behöver öka och bli fler.

Att tandvården ska jämställas med övrig hälso- och sjukvård, och ingå i samma högkostnadsskydd.
Satsa på primärvården och öka tillgången till vård för psykisk ohälsa. Korta köerna till behandling i hela landet. Förbättra LSS och säkerställ att de som behöver stöd får det. Den som har rätt till stöd ska inte behöva planera sitt liv flera veckor i förväg för att ha ett fullvärdigt liv.

Det är några av de förslagen som vi vill arbeta för inom Miljöpartiet.

vänligen Rikard

Besvarad 7 september 2022 av Rikard Salander (MP)

Svar från Kristdemokraterna

Hejsan. Sent om sider kommer mitt svar.

Sveriges vårdsystem är föråldrat.
Danmarks vårdsystem är från 2007, Norges vårdsystem är från 2002
Sveriges vårdsystem är från 1862.
Detta måste förändras.
Staten behöver ta över ansvaret för vården.
21 olika regioner fungerar inte längre, jämlik vård i hela landet.
Vi behöver fler vårdplatser
Vårdgarantin bör skärpas, väntetiden till specialistbesök måste kortas.
Vi vill införa en nationell vårdförmedling
Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt, med namngiven läkare.
En rad åtgärder för förbättrad förlossningsvård och eftervård.
Telefonköerna till 1177 måste kapas.

Besvarad 9 september 2022 av 9/9 Laila Norss

Svar från SAFE

Hej
SAFE är inte representerade i regionen utan vårt fokus ligger på den kommunala skyldigheten kring hemsjukvård, där det skett en skatteväxling, där regionen sänkt skatten och kommunen höjt för att klara uppdraget.
Skatteväxlingen räcker inte för att klara detta relativt nya kommunala uppdrag och vi tycker regionen borde stötta upp mer.
Det får inte bli så att regionen tvår sina händer och skickar över kostnader på kommunen.
Givetvis ska vi i kommunen ändå göra en bra hemsjukvård för dem som behöver.

Besvarad 9 september 2022 av Uno Kenstam SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.