Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Samråd för vårdnadshavare

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej
Tyvärr står ofta politikerstolen på samrådsmötena för vårdnadshavare tom. Känns som att en hel del viktig dialog går förlorad där.
Hur ser ni på vikten av att fylla sin plats som parti i dessa sammanhang (även om vakanser uppstår)?
Läge för ett PILEN-mål riktat mot politiken?

Signatur: Linus

Svar från Socialdemokraterna

Hej!
Vi har haft lite svårt att bemanna från nämnden periodvis! Någon gång har inte kallelsen kommit, oftast har det berott på oss själva. Jobbar aktivt med frågan.

20191119
Leif Ternstedt!

Besvarad 19 november 2019 av Leif Ternstedt

Svar från Moderaterna

Att vara kontaktpolitiker för skolor är ett mycket viktigt uppdrag och vi strävar efter att alla kontaktpolitiker ska närvara. Det som ibland uppstår är problem när inbjudan skickas in sent till politiker då det kan vara svårt att hitta en ersättare om kontaktpolitiker inte kan närvara.
Händer det ofta att en stol står tom så ska det åtgärdas.
Den informationen vi får som kontaktpolitiker i våra förskolor/skolor i kommunen är mycket viktig att ta vara på och föra vidare.
Ordföranden i BU nämnden Leif Ternstedt är mycket noggrann med att informera vikten av att alla politiker tar ansvar och närvarar som kontaktpolitiker.
Moderaterna har två kontaktpolitiker. Alla olika partier i nämnden delar på ansvaret och är kontaktpolitiker på de olika skolorna.

Besvarad 20 november 2019 av Anna Gerebo (M)

Svar från Liberalerna

Tråkigt att höra, uppdraget är viktigt, jag kommer att ta upp detta i vårt parti.

Besvarad 21 november 2019 av Kjell Skålberg Liberalerna

Svar från SAFE

Hej.
Det är obligatoriskt för kontaktpolitiker att närvara i samrådsmötena för vårdnadshavare. Som kontaktpolitiker representerar jag barn- och utbildningsnämnden, så min närvaro är viktig. För att inte riskera att nämnden inte representeras på samrådsmötena finns det tre steg.
1: Ordinarie kontaktpolitiker deltar.
2: Ersättaren deltar.
3: Någon annan politiker från nämnden deltar.
Så fort ordinarie kontaktpolitiker har förhinder ska frågan gå vidare enligt dessa tre steg. Det hålls fyra samrådsmöten för vårdnadshavare per läsår och dessa brukar läggas strax före kommande kommunsamråd så att aktuella frågor från/till kommunsamråd kan behandlas. Varje samråd för vårdnadshavare ska ha en god mötesplanering så att alla inblandade parter (inklusive nämndens politiker) kan ta ansvar för sin medverkan. Det innebär att datum för kommande samrådsmöte bestäms på mötet före. Det finns ingen anledning, med normal planering, till att politikerstolen ska stå tom. Eftersom samrådsmötena för vårdnadshavare ska ge möjlighet till direkt kontakt mellan politik och verksamhet samt att kontaktpolitikern ska hålla sig särskilt underrättad om "sitt" verksamhetsområde, är närvaron mycket viktig. Om vakans uppstår ska en politiker från nämnden närvara. Protokollen från samråd för vårdnadshavare skickas till samtliga politiker i nämnden och där framgår datum för kommande möten.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 23 november 2019 av Anders Hansen, SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.