Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Rondeller och cykelbanor

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hur kan de styrande i kommunen försvara miljonsatsningar på meningslösa smyckningar av rondeller (Kvarntorpsrondellen), och byggandet av redundanta cykelvägar (Sjöbergsvägen över västra vägen mot Alsberg). Samtidigt som skolorna i kommunen saknar resurser att ta hand om det befintliga elevunderlaget?

Signatur: Janne

Svar från Liberalerna

Bra fråga Janne!
Vi behöver ett nytt ansvarsfullt styre om vi skall få ordning på denna kommun!

Besvarad 15 april 2024 av Martin Rofors

Svar från SAFE

Hej
Att bygga cykelbanor tycker jag generellt är bra. Det ger bra och säkra möjligheter för den som inte önskar ta bilen så ofta.
Vad gäller Kvarntorpsrondellen har jag förstått att det är något i samverkan med företagen i området. Dock vet jag inte i skrivande stund vad utsmyckningen kostar eller om den samfinansieras på något sätt. Det är dock en lokal konstnär/hantverkare som gör jobbet och det är bra.

Generellt håller jag med om att avvägningen mellan infrastruktur och mjukare värden som skolan är svåra. SAFE har inte motsatt sig t ex Södra Vägen. Det skulle kunnat vara något som vi avstått.
Delen Kvarntorp/Isåsa var 800 m och kostade 40 mkr. Jag kan i skrivande stund inte säga hur mycket avskrivning och underhåll belastar reslultaträkningen per år på den investeringen, men det är den summan som då skulle kunna omfördelas till andra verksamheter.

Jag har inte kollat upp kostnader etc inför detta svar; jag har svarat direkt ur mitt minne just nu, men kostnaderna är lätta att ta reda på genom kontakt med kommunens ekonomikontor.
Då får man en bra jämförelse.
Min bild är dock att underlåta investera i infrastruktur inte skulle ge några stora summor till annan verksamhet även om varje krona räknas.
Och SAFE instämmer i att t ex skolan behöver mer resurser; det har vi förslag på i vårt budget som inte antogs av kommunfullmäktige.

Besvarad 15 april 2024 av Uno Kenstam SAFE

Svar från Socialdemokraterna

Hej Janne och tack för din fråga.
Vi socialdemokrater vill skapa en attraktiv kommun att leva och bo i. Där ingår förstås en väl fungerande skola, som du i din fråga pekar på och menar att det är dit pengarna bör gå. Den nämnd som år efter år fått mest pengar till att driva sin verksamhet är Barn- och utbildningsnämnden som bland annat ansvarar för skolan. Den är och kommer att vara en stor och prioriterad del när det gäller den kommunala budgeten. Men vi vill satsa på annat också, bland annat sådant du nämner såsom utsmyckning och cykelvägar. Även det är viktigt för att kunna vara en attraktiv kommun. Du nämner särskilt utsmyckningen av Kvarntorpsrondellen i din fråga. Det kanske kan vara intressant att veta att just den utsmyckningen görs av kommunen tillsammans med företag i området.

Besvarad 15 april 2024 av Sara Lindberg

Svar från Centerpartiet

Hej Janne! Tack för din fråga!
Att skapa möjligheter och förutsättningar för att säkert och på ett effektivt sätt tag sig genom vår stad på cykel är något vi är mycket måna om. Att undvika bilen (om man har möjlighet) har många fördelar, både för hälsan och miljön. I Nässjö kommuns trafikstrategi främjar vi cykel- och gångvägar.

Utsmyckningen i Kvarntorpsrondellen är ett s k samprojekt där kommunen står för en del och flera närliggande företag tar sin del av kostnaden. Detta är ett exempel på vikten av ett bra samarbete mellan kommun och näringsliv.

Kommunens budget ska räcka till många och olika områden. Av cirka 2,5 miljarder har barn- och utbildningsnämnden cirka 1 miljard i sin budget. Vi satsar en stor del av kakan på våra barn och unga vilket är oerhört viktigt. Att ha en väl fungerande infrastruktur måste också får kosta och även kultur måste få sin del. Ett av Nässjö kommuns fokusmål är ”Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt”. Här ingår säkra cykelvägar som en självklar del.

Besvarad 15 april 2024 av 2024-04-15, Sofia Holm Karlsson

Svar från Kristdemokraterna

Cykelbanor är ett givet inslag, ur flera synpunkter, bland annat för att få fler barn och ungdomar att välja cykel framför skjutsande föräldrar när det är möjligt.
Rondellutsmyckningen är som du kan läsa nedan ett samprojekt, med flera medfinansiärer. Att ställa skola mot vägar är ju lurigt, vi försöker givetvis få med allt det viktigaste. Vi vet också, att det finns stor spridning i vad man tycker, och det är ju fritt fram att tycka!
Tack för frågan, och ha en bra dag!

Besvarad 15 april 2024 av Kent Karlsson, KD


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.