Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Orolig simföräldrer

Frågan ställd till: Moderaterna, Socialdemokraterna

Fråga

Simhallen är som sagt över 50 år gammal och är undermålig med dagens mått mätta. Nässjö har under åren producerat flertalet duktiga simmare under årens gång. Jag är själv förälder till en mycket lovande simmare som redan nu har en framskjuten placering i Sverige. Jag vill fortsätta vara kvar i Nässjö både för min dotter och min familj. Vad är planen för simhallen och vad händer om simhallen måste stängas pga renovering. Tappar min dotter träning så försvinner säkert vi härifrån och är tvingade att träna för en annan klubb. Jag hänvisar till artikeln i tidningen angående det behov som finns i Nässjö av en ny simhall. Både för skola, räddningstjänsten och inte minst simklubben och övriga klubbar som nyttjar simhallen.

Signatur: AnAn

Svar från Moderaterna

Hej

Jag förstår din oro om simhallen och håller med dig att det behövs en ny simhall.

Jag räknar med att ett förslag på uppdrag om att bygga en ny simhall kommer att presenteras under året. Redan i budget för 2018-2020 finns projektpengar till simhall. Att investera i en ny simhall är ett projekt som konkurrerar med många andra nödvändiga investeringar i skolor och förskolor mm.

Under senare tid har vi investerat i mindre renoveringar för att förlänga användningen några år, det tar ju tid att projektera och bygga.

Besvarad 18 juni 2018 av Anders Karlgren, Kommunalråd

Svar från Socialdemokraterna

Tack för fråga angående behov av ny simhall.

En funktionell simhall är en viktig del av stadens och kommunens attraktivitet – för såväl enskilda invånare som för föreningsliv. Det är en mötesplats för både gammal och ung. Den är också viktig för att kommunens barn och unga ska få den simundervisning som läroplanen säger.

Diskussionen om behovet av åtgärder i vår simhall pågår sedan en tid tillbaka. Flera undersökningar av såväl byggnad som bassäng är genomförda och ett analysarbete av resultaten pågår. Utifrån resultaten av det arbetet ska sedan ett vägval göras.

Det är viktigt att understryka att Nässjö kommun just nu är inne i en väldigt investeringstung period. Kommunens befolkning har, sakta men säkert, ökat under senare år vilket gett oss växtvärk. Det är många behov som måste tillgodoses, inte minst inom vård, skola och omsorg, och kassan är inte outsinlig. En prioritering kommer därför att bli nödvändig i kommande budgetdiskussioner. Men återigen – diskussion pågår och beslut kommer att fattas när vi fått en mer heltäckande bild av läget.

Besvarad 18 juni 2018 av Anna-Carin Magnusson, Kommunalråd


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.